Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Значение на финансовата грамотност

В съвременния свят на преден план все повече се обсъждат въпроси като финансовото благосъстояние на гражданите, финансовата устойчивост на фирмите, финансовото образование, както и тяхното значение за стабилността на финансовия сектор. Финансовата грамотност от своя страна зависи от финансовите познания, финансовото поведение и отношението на индивидуалния потребител към финансите.

Финансовото образование, финансовото приобщаване и защитата на потребителите на финансови услуги са приоритетни политики както в държавите членки на Европейския съюз, в т.ч. и България, така и за международни организации и институции като Организация за икономическо сътрудничество и развития (ОИСР), Световна банка, Г-20 и други.

Значението на финансовата грамотност (financial literacy) е световно признато от десетилетия в редица международни форуми, но на нея през последните десет-петнайсет години се отделя все по-целенасочено и системно внимание. Тя има връзка с финансовото образование, финансовото приобщаване, финансовото благосъстояние, финансовата устойчивост и защитата на потребителите на финансови услуги.

Финансово грамотните хора са по-отговорни и по-добре подготвени да планират своето икономическо и финансово бъдеще. Ако в едно общество преобладават финансово грамотните хора, то и самото общество е финансово по-стабилно. Но колкото и финансово грамотно да е едно общество, в него винаги ще има уязвими групи от населението, за които следва да се осъществява целенасочена политика по финансово ограмотяване.

От друга страна, непрестанното развитие на финансовите продукти и услуги и тяхното дигитализиране поражда необходимостта финансово и дигитално грамотните лица периодично да надграждат своите знание и умения. По този начин финансовото ограмотяване и финансовото образование следва да останат приоритет през целия жизнен цикъл на човека, спазвайки принципа на „учене през целия живот“. Изключително важна е също финансовата грамотност за децата и подрастващото поколение. Чрез подобряване на финансовите умения се поощрява развитието на самостоятелност и дисциплина и не на последно място склонност към предприемаческо поведение.

Финансовата грамотност най-често се определя като комбинация от финансово осъзнаване, познание, умение, отношение и поведение, които са необходими, за да се вземат устойчиви финансови решения и за да се постигне като крайна цел индивидуално финансово благосъстояние. В методологията на ОИСР за измерване на финансовата грамотност тя се представя посредством три съставни елемента (компонента): финансово познание, финансово поведение и отношение към финансите, като повече информация за тези три компонента е налична тук.

В началото политиките в областта на финансовата грамотност са били насочени предимно към финансовото образование. Финансовото образование (financial education) е дефинирано от ОИСР през 2005 г. като процесът, посредством който потребителите на финансови услуги и инвеститорите подобряват разбирането си за финансовите продукти, концепции и рискове, като чрез информация, инструкции или обективни съвети те развиват умения и увереност да придобият по-големи знания за финансовите рискове и възможности, за да правят информирани избори, да знаят към кого да се обърнат за помощ и да предприемат други ефективни действия, за да подобрят финансовото си благосъстояние. Финансовото образование като концепция продължава да има водеща роля при дефинирането и политиките по отношение на финансовата грамотност. В последните години, обаче, терминът финансова грамотност се наложи като по-всеобхватно понятие, което освен финансовото образование съдържа в себе си и други важни елементи и дейности: финансово приобщаване, финансово благосъстояние, финансова устойчивост и защита на потребителите на финансови услуги, като повече информация е налична тук.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация