Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Съставни елементи на финансовата грамотност

Финансовата грамотност се счита за комплексно понятие, в което се съдържат три основни елемента: финансово познание, финансово поведение и отношение към финансите.

Финансовото познание (financial knowledge) като елемент на финансовата грамотност е необходимо, за да може да се проследяват новини за икономиката и финансовите въпроси, за да се сравняват финансови продукти и услуги, както и да се вземат подходящи и добре информирани решения. Базисното познание за финансовите концепции и възможността да се прилагат способности за пресмятане на финансите осигуряват възможността на потребителите да действат автономно при управлението на техните финанси, както и да реагират на новини и събития, които могат да влияят на тяхното финансово благосъстояние. Въпросите, които използва ОИСР в своята методология, с цел измерване на финансовото познание, имат отношение към инфлацията, разходите за живеене, лихвените проценти, съотношението между доходност и риск, диверсификация на инвестициите.

Финансовото поведение (financial behavior) и действията на потребителите оказват влияние върху финансовата устойчивост и финансовото благосъстояние, както в краткосрочен, така и в дългосрочен аспект. Някои типове поведения, като ненавременното плащане на сметки, избиране на неподходящи финансови продукти без извършено предварително проучване и сравнение или съответно вземането на бърз кредит, за да се посрещне недостиг на доход, е вероятно да имат негативно влияние върху финансовата устойчивост и финансовото благосъстояние на индивида в дългосрочен план.

Отношението към финансите (financial attitudes) е третият елемент, който има пряка връзка с нивото на финансовата грамотност на населението. То също оказва влияние върху решенията на потребителите на финансови услуги. Съгласно методологията на ОИСР, отношението към финансите се изследва посредством отговора на три изявления: намирам за по-задоволително да изхарчвам доходите си, отколкото да спестявам в дългосрочен план; живея за деня и оставям следващия ден да се погрижи сам за себе си; парите са, за да бъдат изхарчени. Респондентите отговарят на трите изявления със скала от пет възможности – от напълно съм съгласен, до напълно съм несъгласен.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация