Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

В пролетната си прогноза ЕК очаква силен спад на икономиката на България през тази година, последван от частично възстановяване през 2021 г.

06.05.2020 г.

В публикуваната пролетна икономическата прогноза за 2020 г. Европейската Комисия (EK) отбелязва, че икономиката на еврозоната ще се свие с рекордните 7¾ % през 2020 г. и ще отбележи растеж от 6¼ % през 2021 година. Предвижда се икономиката на ЕС да се свие със 7½ % през 2020 г. и да отбележи растеж от около 6 % през 2021 година.

ЕК очаква реалният БВП на България да се свие до 7,2 % през 2020 г., до голяма степен повлиян от неблагоприятното въздействие на предприетите мерки за ограничаване на разпространението на пандемията. С постепенното вдигане на ограничителните мерки се очаква възстановяване на икономическата активност през втората половина на годината. Предвижда се вътрешното търсене да се засили още през третото тримесечие и да продължи да расте в четвъртото. ЕК очаква растежът да се възстанови през 2021 г. до 6 %, което частично ще компенсира спада през 2020 година. Възстановяването ще бъде задвижено от частното потребление, с подобряването на пазара на труда. Растежът ще бъде също благоприятно повлиян от очакваното възстановяване на износа, но се очаква по-бавен път на възстановяване на инвестиционната дейност.

ЕК прогнозира равнището на безработица да се увеличи значително поради въведените ограничителни мерки за разпространението на COVID-19, което отчасти ще се дължи и на връщането на работници от чужбина. Очаква се нивото на безработица да се увеличи до 7 % през 2020 г., след като достигна исторически нива от 4,2 % през 2019 година. През 2021 г. се прогнозира частично възстановяване на заетостта, като безработицата ще намалее до 5,8 %. Номиналното нарастване на заплатите се очаква да бъде умерено до 3,4 % през 2020 г. и 2,3 % през 2021 година.

Също така шокът върху международните цени на петрола ще ограничава инфлацията. От Комисията очакват инфлацията да спадне до 1,1 % през 2020 г. и да остане на това ниво през 2021 година.

ЕК отбелязва, че фискалната политика е в подкрепа на системата на здравеопазването и на икономиката на България, като в условията на пандемията тя стартира от силна позиция. През 2019 г. бюджетният излишък достигна 2,1 % от БВП. Като част от пакета на мерки за ограничаване на пандемията и нейното въздействие, правителството обяви големи разходи за медицинско оборудване, надбавки и увеличения на заплати за работещите в системите на здравеопазване и сигурността, както и субсидии, отлагане на данъци, държавни гаранции и преразпределяне на инвестиционни фондове в подкрепа на икономиката. Бюджетният дефицит се очаква да бъде 2,8 % от БВП през 2020 г., след четири години излишък. При допускане за непроменени политики през 2021 г., от ЕК прогнозират бюджетният дефицит да се намали до 1,8 % от БВП. Очаква се държавният дълг да се увеличи и достигне 25,5 % от БВП през 2020 г. и 25,4 % през 2021 г., като резултат от първичния дефицит, свиването през БВП и някои мерки за подкрепа на ликвидността в икономиката, които не се отразяват на бюджетния дефицит, а на дълга.

ЕК обобщава, че силните позиции на българската икономика по отношение на положителните външни баланси и фискална позиция, преди избухването на COVID-19, би трябвало да помогнат за възстановяването от големия икономически шок, причинен от пандемията.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация