Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Интервю на министър Асен Василев за предаването "Бизнес.бг"

Интервю на министър Асен Василев за предаването "Бизнес.бг"
Снимка: Интервю на министър Асен Василев за предаването "Бизнес.бг"

01.07.2021 г.

Водещ: През последните почти два месеца придобихме навика почти всяка седмица да излизат нови и нови скандали, на фона още на проверки, ревизии и установени нерушения. Въпреки несигурността, рамката на политическия пъзел се вижда, но в сърцевината му винаги стои финансовата и фискалната стабилност. В какво състояние е държавната сметка и какво предстои, на какъв етап е икономиката ни? Говорим за възстановяване, но имаме ли основание да спираме икономически мерки или трябва да мислим за нови? След разминаването в позициите на бившия финансов министър и новия служебен да има или да няма актуализация на бюджета в крайна сметка такова прекрояване се готви. Започната е и процедурата по план-сметката за догодина. В какви параметри ще се движим, къде са най-големите течове сега и, най-вече, ще се предвиждат ли нови разходи и подкрепа за бизнеса при евентуална нова вълна наесен? В студиото вече е служебният министър на финансите г-н Асен Василев. Здравейте!

Асен Василев: Здравейте!

Водещ: Да започнем от брифинга днес - отново с „ин хаус“ поръчките, които станаха нашумели. Вие обявихте, че през последните една-две години 43% от държавни средства са се разпределяли без конкурс….

Асен Василев: От разходите на държавните предприятия.

Водещ: Точно така, видяхме подобна схема при ББР, при „Автомагистрали“ и при други дружества, как ще го спрете това?

Асен Василев: Това, което работим с Агенцията по обществени поръчки и с дирекциите в министерството – първо: Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, където практиката да бъде пресечена през пълно транспониране на евродирективите, които казват, че, ако се направи „ин  хаус“ поръчка, съответната фирма няма право да ползва подизпълнители. Освен това работи…

Водещ: Но за това ни трябва парламент.

Асен Василев: Трябва парламент, който се надяваме след три седмици, живот и здраве,  да го имаме. Но другото, по което работим междувременно е методически указания, промяна в Правилника за прилагане, които да затегнат режима и в пълен размер да се прилага това, че може да става само при спешни случаи, че може да става само при доказан капацитет на дружеството да извърши дейността. Тоест, има изисквания и сега в закона, които просто не се спазват напълно, а отделно има и вратички, които се ползват.

Водещ: Къде ще го разпишете това стесняване на възможностите? Защото с поднормативен акт….

Асен Василев: С Правилника за прилагане на закона това може да стане в някаква част и другото е с методически указания от самата агенция.

Водещ: От самата агенция?

Асен Василев: Да.

Водещ: А за колко хора и фирми става въпрос, които са свързани с тези над 8 милиарда лева, казахте?

Асен Василев: Фирмите са доста, особено тези, които получават и тези, които възлагат, но имаме една голяма концентрация в големи фирми, които се занимават най-вече със строителство от някакъв вид,. „Автомагистрали“, разбира се, са един голям раздавач на такива „ин хаус“ поръчки, ДКК, „Монтажи“ също.

Водещ: Ако тотално се спре по този начин - да няма „ин хаус“ поръчки, не се ли притеснявате от обратния ефект?

Асен Василев: Не.

Водещ: Ще има примерно малки проекти, малки общини, които ще се затруднят…

Асен Василев: Въпросът не е тотално да се спре. Ако една община си има общинско дружество за почистване, няма нищо по-естествено това общинско дружество да ходи и да почиства, а не да се минава през обществена поръчка за тази дейност.

Водещ: А се ще въведе ли примерно лимит, измислям си процента, фирмата или дружеството, или който е там подизпълнител трябва да бъде на 90% в капацитет да може да извърши дадената услуга, за да не се влиза в тази…

Асен Василев: По принцип европейските регулации са императивни в това отношение. Дружеството трябва да може на 100% да извърши дейността, иначе трябва да минете през обществена поръчка.

Водещ: Тоест, ние не сме го приложили?

Асен Василев: Ние не сме го приложили правилно, точно така, и сме оставили вратичка в нашия закон, която позволява дружеството да ползва подизпълнители и де факто по този начин да се заобикаля Законът за обществените поръчки.

Водещ: На фона на цялата тази изнесена информация Вие все още не може да отстраните шефа на Държавната финансова инспекция. Така ли е? Не може да се свържете с него все още, не може да го отстраните.

Асен Василев: Не само аз, доста хора в министерството, които се опитват да го намерят, опити за телефонно обаждане, опити за доставяне у тях поне четири пъти. В момента се работи с нотариус, който да му връчи цялото нещо и т.н. Мисля, че на 1 юли тази сага приключва, защото минава административен срок, в който, ако не може да го намерим, се счита за връчено цялото нещо.

Водещ: Да. Питам Ви - не се ли чувствате малко като с вързани ръце, защото това виждаме се повтаря и при ББР, където също не може да смените…?

Асен Василев: Това според мен е първо, може би лошо законодателство, на първо място. Но, ако един човек тръгне да се крие по този начин и да не си върши работата, и тук не говорим за някой служител, а говорим все пак за шефа на Държавната финансова инспекция. Това е човекът, който трябва да ръководи контролните органи на държавата де факто. Как този човек контролира каквото и да е, ако той няма честта и доблестта да се яви и се крие по този начин?

Водещ: Бяхте казали, че ще осигурите и вече са осигурени над 80 милиона лева за продължаването на АМ „Хемус“ до края на годината. Този половин милиард, който очаквате всъщност да се върне един вид, това са средствата, които разбрахме, че са по сметка в БНБ или самото дружество „Автомагистрали“ трябва да върнат?

Асен Василев: Не, тези пари са в нарочна сметка, до която „Автомагистрали“ имат достъп, така че парите в момента са в Министерството на финансите, но „Автомагистрали“ направо да ги харчат. Имайки предвид, че те са разплатили 70% от дейността, а е свършена 15-16% от дейността. И по техни разчети в това отношение на тях им трябват 80 милиона, за да довършат, да няма спирания и т.н.

Водещ: Но тази сметка, където са тези средства, не е запорирана, така ли? Тоест, те могат да ги върнат, това имам предвид?

Асен Василев: Да, да, могат.

Водещ: Могат?

Асен Василев: Да.

Водещ: Вие така ли всъщност очаквате юли месец да видите какво ще бъде изпълнението на…преизпълнението на бюджета? Тези половин милиард влизат ли в тези милиард и половина, които….

Асен Василев: Не. Те са си средства, които…те са били дадени като средства по ПМС към „Автомагистрали“, те се връщат, но това няма никакво отношение нито към приходната, нито към разходната част на бюджета.

Водещ: Няма да има?

Асен Василев: Не, няма.

Водещ: Тоест, юли месец очаквате около милиард-милиард и половина повече…

Асен Василев:... до края на годината приходи. От „Митниците“ около 400 до 600 милиона допълнителни приходи и някъде от порядъка на около един милиард допълнителни приходи от Националната агенция за приходите.

Водещ: Защо един служебен министър на финансите трябва да прави актуализация? Защо правите план-сметката на друг финансов министър, който ще дойде?

Асен Василев: Ние подготвяме проект за актуализация. Основната причина за този проект е, че има голяма вероятност, бих казал почти сигурност, да има есенна вълна на вируса. Ако има есенна вълна на вируса ще трябва в доста спешен порядък да се реагира с допълнителни разходи за здравната система, допълнителни разходи за бизнеса и всичко това в текущия бюджет липсва. В текущия бюджет кризата беше заложена, че ще свърши на 31 март. Ние, както виждате в момента, продължаваме да правим разходи, защото кризата не е съвсем свършила. Ако има есенна вълна - тези разходи трябва да бъдат подготвени и остойностени. От там нататък ще има парламент, ще има ново правителство, те, ако не искат актуализацията, просто няма да я гласуват. Но нищо не пречи тя да е подготвена, ние да сме изпланирали всичко и от там нататък, идвайки едно ново правителство с парламента не да ги оставим в небрано лозе и да се чудят два месеца как да подготвят нещо такова, а да има готов проект, на който да могат да стъпят. 

Водещ: Преди време бяхте казали, че имате свободен ресурс, грубо казано, около 2 милиарда, ако към тях добавим към края на годината и този милиард ли, милиард и половина, ако говорим за тези 3 милиарда, грубо казано, според Вас как трябва да бъдат разпределени, ако ни чака наистина по-силна Ковид вълна наесен - за нови мерки, какви да бъдат те, ще се спира ли 60:40, защото вече има критики, че…Вие не казвате, че спирате 60:40, но ограничавате режима?

Асен Василев: Този милиард и половина, най-грубо казано, допълнителни приходи според мен трябва да бъде разпределен като разходи, тоест да се запази текущата макрорамка, да не се увеличава дефицита. Начинът, по който той най-вероятно ще бъде разпределен, както знаем 50-те лева за пенсионерите са традиционни - според мен те не трябва да продължат, а трябва да се направи актуализация на пенсиите, така че те да влязат по един по-справедлив начин. Министерството на труда, НОИ си имат методики, работят със съответните организации как да ги преизчислят…

Водещ: Гълъб Донев каза, че няма възможност, няма достатъчно средства за такъв вид актуализация.

Асен Василев: Според нашите разчети има, но чакаме от НОИ все пак да видим това каква ще струва.

Водещ: Тоест, възможно е, Вие допускате, че в рамките на тази година може да се направи актуализация и старите пенсии да станат по-справедливи спрямо новите, така ли?

Асен Василев: Да, абсолютно.

Водещ: Колко средства горе-долу ще са необходими, казвате все още се чакат разчетите?

Асен Василев: Все още се чакат разчетите на НОИ, нека да дойдат, като представяме актуализацията на бюджета там това със сигурност, ако е възможно, ще бъде заложено.

Водещ: Тоест, този един милиард може да отиде специално за пенсиите?

Асен Василев: Не, там така или иначе ще отидат сравнително малко пари, трябва да се заложат мерки от типа на 60:40 за бизнеса, като те да бъдат прецизирани в зелена зона, както сме в момента с ниска заболеваемост - те са едни, в жълта са други, в червена са трети, в тъмночервена, когато всичко е затворено, не дай си Боже, са четвърти. За да може да се реагира адекватно, а не когато влезем в съответната зона тогава да мислим какви да са мерките. Г-н Гълъб Донев направи работна група, в която влизат бизнесът, синдикатите, различните съсловни организации, която всъщност да изработи какви да бъдат тези мерки, съответно те да бъдат остойностени. И третото голямо перо в актуализацията са мерките, свързани със здравната система. Там вчера работихме с Българския лекарски съюз, с Българския зъболекарски съюз, със Здравната каса, с Министерството на здравеопазването. Много дълга шестчасова работна среща, където се прецизира методиката, по която да се дават парите на медиците, която също е свързана. При зелена зона се правят едни неща, при жълта - други, при червена - трети….

Водещ: Тези, които са на първа линия…

Асен Василев: Точно на първа линия и не само, всички останали, и това в момента се остойностява и също ще бъде заложено в актуализацията. Идеята на тази актуализация е да се подготви държавата за една криза идваща, ако се окаже, че няма нужда да се плащат тези пари и че кризата не дойде, всичко е наред, ще имаме по-малък дефицит. Но, ако се окаже, че дойде кризата трябва да сме готови, а не да импровизираме, както на нас сега ни се налага да импровизираме.

Водещ: Очаквате ли много негативен ефект сега, летните месеци, от това, че стеснихте обсега на 60:40?

Асен Василев: Не. Стеснихме обсега, за да може наистина фирмите, които са силно ударени от кризата и секторите да го ползват. За всички други има План за възстановяване. 2 милиарда и половина се пусна ликвидност на пазара, тоест фирмите могат да вземат пари от порядъка на 2 милиарда и половина, което е много повече, отколкото с 60:40 някога е предоставяно…

Водещ: Тази мярка всъщност може ли да стартира сега?

Асен Василев: Тя е стартирала, вече банките раздават пари, като там участват почти всички големи банки, мисля че само една от големите банки все още не е подписала. Така че фирмите могат да отидат в банките, да подадат документи и да получат ликвидна подкрепа, да вземат за 7 години пари до 70% от оборота 2019 или 2020 година, която е по-високата година, като първата година нямат никакви плащания.

Водещ: Казахте нещо друго, когато заговорихме за финанси и за бюджет, че Ви се виждат много малко събраните средства от концесионни такси, възнамерявате ли да ги вдигате? Смятате ли…

Асен Василев: Това е пак работа за един парламент и в Министерството на енергетиката да си погледнат методиката за изчисляване на концесионни такси, която на всеки три години трябва да се обновява. Но, според мен… Нека да го кажа по друг начин. Аз не вярвам, че всички надземни и подземни богатства, които държавата дава на концесия в момента струват 100 милиона лева на година. Аз мисля, че България е една доста по-богата страна и че тези надземни и подземни богатства трябва да носят по-голям доход.

Водещ: Как се движим в момента? Какъв ще е растежът така, както виждате в момента нещата с икономиката ни, без да знаем каква вълна ни очаква наесен - над 2.7 ли, колкото горе-долу е заложено като растеж за икономиката ще видим в края на годината?

Асен Василев: Аз съм оптимист и мисля, че ще сме малко над 2.7, всички икономически данни в момента сочат, че се движим по-добре от заложеното. Но, пак казвам, това много зависи есента и зимата какво ще се случи с Ковид.

Водещ: Понеже започнахте процедурата за бюджетната сметка за догодина там, според Вас, какво би трябвало да се заложи като някакви основни параметри? Повече да се заложи на разходната част или…?

Асен Василев: Това, според мен, вече е наистина в прерогатива на едно редовно правителство с един редовен парламент. Тази работа е започната в най-обща форма, тъй като трябва първо да се завърши актуализацията и да се стъпи на актуализацията, за да може да се планира бюджетът за догодина. Най-общата рамка са общи параметри, инфлация, очакван растеж, този тип параметри, които да дадат макрорамката.

Водещ: Очаквате ли и скоро да очакваме ли ние да се попълни така наречения „черен списък“ по закона „Магнитски“ с още свързани физически и юридически лица?

Асен Василев: В момента сме отправили запитвания към чужди търговски регистри, към чужди служби, за да подадат евентуална свързаност или фирми, в които има други лица, които участват. В момента, в който получим тази информация може да се наложи актуализация на списъка.

Водещ: Кога очаквате евентуално да има движение?

Асен Василев: Различно за различните държави, някои отговарят по-бързо, някои по-бавно.

Водещ: Проверки в „Митниците“ правихте, на финала на разговора сме, там има ли някакви нарушения установени? В началото на мандата на служебния кабинет казахте, че и там ще има проверки, затова Ви питам.

Асен Василев: Не, в „Митниците“ сменихме управленския състав и се прие на МС нов правилник на „Митниците“, който засилва звеното за последващ контрол. И другото, което е, в който влиза една декларация, с която митническите служители дават достъп до банкова тайна не само в България, а и в чужбина, така че да могат да бъдат имотни регистри и банкови сметки сравнени с техните доходи. 

Водещ: Следващите седмици да очакваме ли още проверки в други дружества?  

Асен Василев: По-скоро не, проверките си вървят по един нормален начин и не мисля, че може да очакваме някакви нови инициативи.

Водещ: Много Ви благодаря за това участие.

 

 

Видео

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация