Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Регистър „Общински дълг“

Източник

Министерство на финансите, Регистър „Общински дълг"

Мерна единица

лева

Обновяване на данните

Тримесечие

Описание на данните

Министерство на финансите публикува данни за дълга на общините, регламентиран в чл.3 от Закона за общинския дълг, като данните са от Централния регистър на общинския дълг. Информацията в регистъра се вписва от оторизирани общински лица по ред и в срок, определени от министъра на финансите - при настъпване на дадено обстоятелство по дълга или най-късно до 10 число след изтичане на отчетния месец.  

Обхват

Дълг, регламентиран в чл. 3 от Закона за общинския дълг

Понятия и дефиниции

Община е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общината е бюджетна организация, а кметът е първостепенен разпоредител с бюджет съгласно Закона за публичните финанси.

Размер на остатъчния дълг е дължимата главница по дълга към съответния отчетен период.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация