Регистър „Общински дълг“

Източник

Министерство на финансите, Регистър „Общински дълг"

Мерна единица

лева

Обновяване на данните

Тримесечие

Описание на данните

Министерство на финансите публикува данни за дълга на общините, регламентиран в чл.3 от Закона за общинския дълг, като данните са от Централния регистър на общинския дълг. Информацията в регистъра се вписва от оторизирани общински лица по ред и в срок, определени от министъра на финансите - при настъпване на дадено обстоятелство по дълга или най-късно до 10 число след изтичане на отчетния месец.  

Обхват

Дълг, регламентиран в чл. 3 от Закона за общинския дълг

Понятия и дефиниции

Община е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общината е бюджетна организация, а кметът е първостепенен разпоредител с бюджет съгласно Закона за публичните финанси.

Размер на остатъчния дълг е дължимата главница по дълга към съответния отчетен период.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация