Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Проекти

Проект „Създаване на условия за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на служителите на Министерството на финансите чрез осигуряване на почасова грижа за децата им на работното място“

№ BG05М9OP001-1.096-0015-С01


Министерство на финансите подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.096-0015-С01 за изпълнение на проект „Създаване на условия за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на служителите на Министерството на финансите чрез осигуряване на почасова грижа за децата им на работното място“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура ДЕТСКИ КЪТОВЕ BG05M9OP001-1.096, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Кратко описание на проекта:

Основната цел на настоящия проект е да предостави възможност за по-доброто съвместяване на семейния и професионалния живот на служителите на Министерството на финансите чрез осигуряване на почасова грижа за децата им на работното място. За целта е планирано адаптиране на подходящо помещение, закупуване на обзавеждане и оборудване, съобразени с броя и възрастта на децата (до 3 г. и от 3 до 12 г.) и включването на 2 безработни лица в субсидирана заетост за полагане на грижи за деца за период до 12 месеца.

Изпълнението на заложените проектни дейности ще създаде необходимите предпоставки за осигуряване на баланс между работа и личен живот на служителите, родители на деца на възраст до 12 години, и повишаване ефективността на дейността им чрез осигуряване на социална придобивка  -  кът за почасова грижа на децата им.

Срок на изпълнение: 20 месеца, считано от 15.06.2021 г.

Общо стойност на проекта: 54 799,25 лева безвъзмездна финансова помощ (в т.ч. 46 579,36 лева европейско съфинансиране и 8 219,89 лева национално съфинансиране) 

 

Проект „Създаване на условия за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на служителите на Министерството на финансите чрез осигуряване на почасова грижа за децата им на работното място“ се изпълнява по договор № BG05М9OP001-1.096-0015-С01

www.eufunds.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация