Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Календар

Писмен отговор на въпрос от Елисавета Белобрадова - народен представител от ПГ на "Демократична България", относно осигуряването на допълнителен ресурс за бюджета на Селскостопанска академия за второто полугодие на 2022 г.

08.07.2022 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЕЛОБРАДОВА,

 

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви уведомявам, че на 06.06.2022 г. в Министерството на финансите е постъпило писмо от Министерството на земеделието, в рамките на съгласувателна процедура чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, по проект на решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., в което е изразено становище за необходимостта от допълнителен трансфер за Селскостопанска академия за второто полугодие на 2022 г. в размер на 5 500 000 лв. за компенсиране на несъответствията в заплащането на труда на една и съща категория учени в Изследователските организации (ССА, БАН) и в Държавните висши училища.

Съгласно действащата уредба, годишният бюджет на ССА и отчета за неговото изпълнение се приемат от Управителния съвет на академията. Приходите по бюджета на Селскостопанска академия (ССА) се формират от трансфери от държавния бюджет, определени със закон, както и от приходи от собствена дейност - сключени договори за изследователски проекти, приходи от реализация на интелектуални продукти и други. Предвид академичната автономност на ССА, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 6 от Устройствения правилник на Селскостопанска академия, ССА има право да формира собствен бюджет и самостоятелно да определя условията и реда за неговото разходване. Като организация по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Селскостопанска академия има право да разходва реализираните по бюджета си собствени приходи, което е възможност за осигуряване на допълнителен ресурс за дейността на ССА.

С приетия от 47-то Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в Държавен вестник брой № 52 от 05.07.2022 г., в чл. 1, ал. 5, са приети разходи по централния бюджет за 2022 г. с направление на средствата по области, като в област „Наука“, т. 1.3. „За увеличение на трудовите възнаграждения на работещите в Селскостопанска академия за изпълнение на научно-приложната, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и храните“ са предвидени средства в размер на 5 500,0 хил. лв.

 

АСЕН ВАСИЛЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация