ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ МАРТИН ДИМИТРОВ И ПЕТЪР СЛАВОВ – НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ „РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК“

06.11.2015 г.

Относно: Информирането на обществеността за резултатите от доклада на компанията за международни разследвания на фалита на КТБ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,

Проектът на доклад, обобщаващ работата на ALIXPARTNERS SERVICES е предоставен в края на месец септември 2015 г. Съгласно Договора, сключен между „Корпоративна търговска банка" - в несъстоятелност и ALIXPARTNERS SERVICES, той подлежи на анализ и дискусия от страна на синдиците на КТБ, целящи постигане на максимална защита на интересите на кредиторите на масата на несъстоятелността. Към момента проектът на доклад не е окончателно съгласуван между страните. Той има за цел да подпомага дейността на синдиците на КТБ за изпълнение на задълженията им и публичното му разкриване засега би затруднило тяхната работа. Оповестяването на заключенията от окончателния доклад на такъв етап поражда риск длъжниците на КТБ да организират защитата си или да предприемат действия, които да забавят или осуетят попълването на масата на несъстоятелността, което би застрашило интересите на кредиторите на КТБ.

От друга страна, и тук се разминават малко обществените очаквания, с които е зареден докладът, това, което предвижда договорът между КТБ АД (н) и ALIXPARTNERS SERVICES изрично предвижда клауза за конфиденциалност на доклада. Предоставянето на окончателния доклад на Народното събрание и на българската общественост би довело до нарушаване на договорните задължения на КТБ. Подобно нарушение е обвързано с клаузи за неустойки, които допълнително ще доведат и до ощетяване на кредиторите на КТБ. Във връзка с искането за предоставяне на доклада в секретна секция на Народното събрание, както се съдържа във Вашия въпрос, следва да се има предвид, че докладът на ALIXPARTNERS SERVICES не представлява класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и в този смисъл не може да бъде предоставен и да се съхранява в секретната секция на Народното събрание по реда на този закон.

За да продължим, тъй като целта ни е една и съща, бих могъл да коментирам следното. В момента, в който има окончателно одобряване на доклада от страна синдиците, които са бенефициенти на договора между ALIXPARTNERS и синдиците на КТБ, това, което би могло да се предвиди и това, което се допуска по договора между двете страни, е да се изготви извадка от него, която по форма и съдържание обаче, в съответствие с договора, трябва да бъде съгласувана с ALIXPARTNERS преди да може да бъде публично оповестена.

Оставам на разположение извън парламентарния дебат и извън формата на парламентарен контрол с Вас да преценим и в контакт със синдиците на КТБ как да структурираме информацията, така че да можем наистина да извадим нещо на българското общество. Това, което искам обаче да Ви уведомя, е, че аз не разполагам с този доклад към момента, тъй като той не е окончателно финализиран като позиция между синдиците на КТБ и ALIXPARTNERS, а те - ALIXPARTNERS - са изпълнили ангажимента си да го предадат.  

БЛАГОДАРЯ!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация