Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на парламентарен въпрос от Гален Монев – народен представител от ПГ на „Български възход“, относно бюджетната тежест при увеличение на минималната работна заплата

11.11.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МОНЕВ,

 

Както вече стана ясно служебното правителство внесе проект на удължителен закон за бюджета за 2022 г., който да се прилага до приемането на бюджет 2023 от редовно правителство, базиран на средносрочни приоритети, политики и допускания, вкл. и по отношение на размера на МРЗ.

При хипотезата, че се приложи от началото на 2023 г. увеличение на минималната работна заплата от 710 на 850 лв., индикативните разчети за бюджетните ефекти при равни други условия, биха били както следва:

По приходната част на бюджета:

  • 397,4 млн. лв. повече данъчно-осигурителни приходи, вкл. 72,2 млн. лв. приходи от данък върху доходите на физическите лица.
  • Разчети за ефекта върху приходите от ДДС е трудно да бъдат направени, тъй като използването на тези допълнителни разполагаеми доходи за домакинствата е в зависимост от техните потребителски предпочитания, сред които са облагаеми или освободени от ДДС стоки и услуги. Поради това не можем да се ангажираме с конкретна оценка на влиянието от увеличението на МРЗ върху приходите от данък върху добавената стойност.
  • Сходни са и причините трудно да се оцени и влиянието от увеличените разходи за персонал на работодателите върху размера на облагаемата печалба по ЗКПО, като теоретично може да се очаква нарастването на МРЗ да повлияе в отрицателна посока на приходите по ЗКПО.

По разходната част на бюджета:

Следва да се има предвид, че промяната на размера на МРЗ рефлектира върху някои директно обвързани с МРЗ плащания, като трудовото възнаграждение на приемните семейства, личните асистенти по Закона за личната помощ и заетите по програми на активната политика на пазара на труда и др., както косвено и с други плащания със социален характер - например обезщетения за отглеждане на малко дете, минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица и др., които ще изискват осигуряването на значителен допълнителен финансов ресурс.

Оценката от повишаването на МРЗ и свързаните с нея плащания върху бюджета за следващата година, вкл. по бюджетите на осигурителните фондове и по общинските бюджети, в частта на разхода е в размер на над 1 млрд. лева (1 011,3 млн. лв.) или индикативният нетен ефект за бюджета от промяна на МРЗ на 850 лв. е отрицателен в размер на 613,8 млн. лева.

 

 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация