Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на парламентарен въпрос от Мартин Димитров - народен представител от ПГ на "Демократична България", относно получаването на нотификация от Европейската комисия за влизане в сила на прага от 100 000 лв. за задължителна регистрация по ЗДДС

28.10.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

 

Искането за дерогация от чл. 287 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност е изпратено до ЕК чрез Постоянното представителство на Република България към ЕС на 13 май 2022 г. и получаването му е потвърдено от Комисията на 23 май 2022 година.

Понастоящем и след успешното му разглеждане от Европейската комисия, искането за дерогация е във фаза на консултация с държавите членки на ЕС. На 14 октомври 2022 г. чешкото председателство на Съвета на ЕС разпрати по електронен път до всички държави членки проекторешение на Съвета на ЕС за разрешаване на дерогацията на Република България със срок до 20 октомври 2022 г. за евентуални забележки от тяхна страна.

В Министерството на финансите няма информация за постъпването на такива бележки от държавите членки. В такъв случай следва организиране на техническа проверка на правния текст на проекторешението от юристи-лингвисти и формалното му одобрение от Съвета. Последната стъпка е публикуване на решението в Официален вестник на ЕС и влизането му в сила.

В заключение следва да се има предвид, че процедурата за получаване на дерогации следва да приключи в срок от осем месеца от получаването на заявлението. Въпреки това, като се има предвид срока, в който се намира тази процедура и че Република България би искала да влезе в сила от 1.01.2023 г., очакваме решението на Съвета да бъде прието и обнародвано до края на 2022 г., така че от 1.01.2023 г. прагът от 100 000 лв да бъде в сила.

 

БЛАГОДАРЯ ВИ!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация