Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на парламентарен въпрос от Красен Кръстев – народен представител от ПГ ГЕРБ, относно внедряване на Интегрирана финансово - информационна система за общините /ИФИСО/ в област Враца през 2021 г.

26.02.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,

 

В началото на месец ноември в отговор на парламентарен въпрос имах възможността да ви запозная с предимствата на интегрираната финансова-информационна система за общините. Основната цел на внедряването на системата е унифициране и улесняване на счетоводните процеси във всички общини на Република  България. Очакванията са в дългосрочен план голяма част от специфичните особености на общините постепенно да изчезнат; да се постигне еднакво качество при въвеждането, съхраняването и интегритета на информацията; стандартизиране на процесите, свързани с управление на счетоводните данни и тяхното агрегиране и консолидиране на различни управленски нива; създаване на административен капацитет, притежаващ еднакви знания и умения.

Договорът между Министерството на финансите и „Информационно обслужване“ АД за поетапно внедряване на Интегрирана финансово-информационна система за общините и свързаните с това услуги и дейности е в сила от 01 октомври 2020 г., като срокът за неговото изпълнение е 51 месеца.

В рамките на първото тримесечие на тази година в дейностите по внедряването на системата са обхванати 31 общини, в т. ч. и общините от област Враца - Борован, Бяла Слатина, Криводол и Мездра. За улесняване подреждането на общините по години беше направено условно деление на малки, средни и големи общини на база брой население. Включените през настоящата година общини попадат в групите на малки и средни общини. Посочените общини от област Враца са определили вече служителите, които са оторизирани от кмета на общината да отговорят за дейностите по внедряването на системата.

Изпълнителят по договора „Информационно обслужване“ АД, преди внедряването на системата за всяка конкретна община, извършва подробен анализ на счетоводната политика на общината, като я отразява чрез извършване на необходимите настройки в системата.

Към момента, в условията на противоепидемични мерки, обучението на служителите се провежда предимно дистанционно, а в бъдеще – да се надяваме, че ще е възможно и на място. Обучението се извършва по функционални модули на системата: Бюджет; Финансово счетоводство; Дълготрайни активи и Материално стопанство,  чрез предоставянето на подробни обучителни материали. За проведеното обучение са създадени широко достъпни видео материали, чрез които всеки служител може да премине многократно първоначално проведеното обучение. В процеса на експлоатация на системата се извършва обучение и при смяна на служител.

Освен това за всяка община поименно са определени квалифицирани служители на „Информационно обслужване“ АД, които предоставят консултации и помощ на потребителите като са посочени техните имена, адрес на електронна поща, телефон и мобилен телефон за връзка.

На разположение на общините е и централизиран адрес на електронна поща за заявки за консултация, обучение, промяна, проблеми и др.

В заключение, искам да Ви уверя, че при организиран непрекъснат процес на обучение чрез наличието на видео и предоставени обучителни материали, от една страна, а от друга страна - осигурена квалифицирана консултантска помощ за работа с Интегрирана финансово - информационна система за общините, са налице необходимите условия за успешно внедряване на системата в общините през следващите четири години.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация