Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на парламентарен въпрос от Румен Гечев - народен представител от ПГ на "БСП за България", относно възнагражденията на членовете на Комисията по хазарта

24.03.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕЧЕВ,

В отговор на поставения от Вас въпрос относно възнагражденията на членовете на Комисията по хазарта предоставям следната информация:

Всички данни относно доходите на физическите лица, декларирани, получени или  събрани от орган по приходите или служител на Националната агенция за приходите при осъществяване на правомощията му съгласно чл. 72, ал. 1, т. 2 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), представляват данъчна и осигурителна информация, която се предоставя единствено в случаите, по реда и на лицата, посочени в чл. 74 от ДОПК. Предвид ограниченията, съдържащи се в тези разпоредби, информация за доходите, декларирани от председателя и членовете на Държавната комисия по хазарта или техни работодатели, не може да Ви бъде предоставена. 

Следва да се отбележи, че с оглед изискванията на чл. 6, ал. 1 т. 18 и чл. 37 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) председателят и членовете на Държавната комисия по хазарта са били длъжни да подадат пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество декларация за имущество и интереси в страната и в чужбина за 2017 и 2018 г., в която е следвало да декларират и  доходите си за тези години. Съгласно чл. 41,
ал. 2 и 3, чл. 42 и чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ информацията относно фактите, декларирани от задължените по този закон лица, се съдържа в публичния регистър за декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности, достъп до който е осигурен чрез интернет страницата на комисията на адрес: https://register.caciaf.bg/.

М И Н И С Т Ъ Р:

                          Владислав Горанов

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация