Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ИВАН ИВАНОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

04.05.2018 г.

Относно: Дейност на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Ще започна с това, че тези дни ще има изслушване на ръководството на Фонда на фондовете в ресорната комисия, отговаряща за европейските фондове в българския парламент, и там ще можете още по-детайлно да зададете всички въпроси, които са свързани с дейността на Фонда.

Финансовите инструменти безспорно са катализатор на растежа и заетостта. Те са идентифицирани като един от важните инструменти за постигане на целите, заложени в програма на правителството. Предвид представената визия за ролята на инструментите са дефинирани конкретни цели на Фонда на фондовете, част от които и Вие цитирахте:

  • Подобряване на достъпа до финансиране на крайните получатели, което според общото разбиране ще насърчи икономическия растеж и заетост;
  • Постигане на устойчиво управление на финансовите инструменти;
  • Мобилизиране на частен капитал за постигане на целите на оперативните програми;
  • Изграждане на капацитет за управление на финансови инструменти на национално ниво за преодоляване на зависимостта на България от външната експертиза.

В периода 2016-2017 г. Фондът изгради своята организационна рамка, управленски и професионален капацитет. Спазвайки европейските изисквания, успешно бяха договорени и сключени финансови споразумения за прилагане на инструментите по четири оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“, „Региони в растеж“, „Околна среда“ и „Иновации и конкурентоспособност“. От февруари тази година, дружеството вече влезе и в ролята на холдингов фонд по програмата JESSICA от предходния програмен период, като пое управлението на средствата от Европейската инвестиционна банка. Сключено бе и споразумение с Управляващия орган на ОП „Околна среда“ за управление на инструментите, насочени към мерките за управление на отпадъците. В обобщение на това, Фондът на фондовете вече е приел и управлява ресурс, надвишаващ един милиард лева (1,011,035,600 лв.). Екипът на Фонда е изградил стратегия за прилагането на финансови инструменти, чиято стойност надвишава 90 % от общия ресурс, който управлява, и е провел пазарни консултации за инструменти за близо 740 милиона лева.

В края на миналата година дружеството успешно подписа споразумения с първите избрани финансови посредници за предоставянето на микро-кредити за стартиращи компании на предприемачи от уязвими групи и 3,4 млн. лв. вече са на разположение на крайните получатели. Средствата в размер на близо 60 милиона лева във връзка с програмата JESSICA вече са инвестирани в рамките на програмния период и в момента се реинвестират със същите цели.

До началото на есента се очаква Фондът на фондовете да подпише още шест споразумения с посредници за финансови инструменти с ресурс по програмите „Региони в растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“, с обща стойност на ресурса за инвестиции от близо 454 млн. лева. Процедурите по избор на тези инструменти стартираха още през миналата година и към момента се развиват съгласно заложените оперативни графици и при достатъчен интерес от страна на частния сектор.

В следващите месеци Фондът ще осигури достъп до финансиране за българските предприятия и общини в размер на приблизително 513 милиона лева, които възлизат на над половината от управлявания във Фонда ресурс. В допълнение, мобилизираните частни инвестиции и самоучастие на финансовите посредници вероятно ще достигнат 190 милиона лева, предвид заложената структура на инструментите.

Предвид постигнатите резултати, въпреки липсата на директен аналог и пример за работещ сходен модел в рамките на целия Европейски съюз, смятам, че Фондът постига успешно поставените пред дружеството цели и гради практики, които вече се дават като успешен пример на европейско ниво.

Следващата седмица предстои, както цитирах, изслушване на ръководния екип в Комисията по европейските въпроси и там може да се доразвие темата.

Завършвам с това, че безспорно от стартирането на сегашния програмен период, единият подход беше да го доставим целия този ресурс да се управлява извън страната и да не изграждаме подобен капацитет в рамките на българската държавна машина. Решението да го изградим, според мен, продължава да бъде правилно. Темповете, с които се движим, са задоволителни, въпреки че можеха да бъдат по-добри. Примерно, обжалват се обществени поръчки, което си е в рамките на закона и на правилата. Считам, обаче, че сме постигнали добър напредък и добро темпо, и 2018 г. ще бъде най-успешната за Фонда.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация