ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ГЕОРГИ ГЬОКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

02.02.2018 г.

Относно: Данъчни стимули за използване на нови, по-малко замърсяващи околната среда, автомобили

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

        

Темата за облагането на автомобилите е значителна от гледна точка на социалните аспекти.

Основната разпоредба, която регламентира облагането с данък върху превозните средства, е чл. 55 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Елементите, от които се формират основата и размерът на данъка върху превозните средства за леките автомобили, са два: мощност на двигателя и коефициент в зависимост от годината на производство, който е обратно пропорционален.

Възприетият начин на облагане и съществуващите данъчни облекчения са резултат от потърсен баланс между ефекта върху бизнеса, гражданите и приходите и разходите в общинските и държавния бюджети, като се взимат предвид и екологичните стандарти.

Едновременно с възприетия подход е предвидено данъчно облекчение в чл. 59 от ЗМДТ, свързано с екологичните категории на пътните превозни средства. Той предвижда облекчение за три групи превозни средства. В първата са превозни средства, съответстващи на екологични категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“. Съгласно предвиденото данъчно облекчение, облагането е в зависимост от екологичните стандарти по отношение на емисионните норми на парникови газове и се състои от намаление на данъка за съответната година с от 50 до 60 на сто. Във втората са автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“. Данъкът за тези превозни средства се заплаща с от 40 до 50 на сто намаление от определения по чл. 55 данък. В третата са превозни средства, снабдени с действащи катализатори и несъответстващи на екологични категории, изброените по-горе, а определеният данък за съответната година се редуцира от 20 до 40 на сто по решение на общинския съвет.

Видно е, във връзка с опазването на чистотата на околната среда, е въведен и по-висок размер на данъчното облекчение, когато автомобилите бъдат снабдени с действащи катализаторни устройства или отговарят на по-висока от „Евро 2“ екологична категория.

При приемането на цитираните текстове в ЗМДТ от Народното събрание са взети предвид няколко обстоятелства: цел и ефективност на предлаганите законодателни промени, какви са последиците за всички заинтересовани страни, както и предложената мярка в съответствие ли е с водената политика на управлението.

С цел опазване на околната среда за периода 2013-2017 г. са приети редица облекчения, свързани с екологичните характеристики на превозните средства, като електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди са освободени от данък, а от 1 януари 2018 г. са освободени и електрическите превозни средства с категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Водената в настоящия момент политика в областта на преките данъци, в това число местни данъци, е съобразена с цялостната данъчна политика за запазване на ставките на преките данъци и данъчните облекчения, като не се допускат нови, допълнителни облекчения.

Знаете, че притежаването и ползването на лек автомобил в България, с оглед на относително ниските доходни равнища в страната, е изключително лесно и изключително евтино. От една страна, ние купуваме и допускаме на територията на България да се движат автомобили „втора ръка“, като се превърнахме, за съжаление, в гробницата на Европа, използвайки всички възможни автомобили „втора ръка“ от Западна Европа със съмнителни екологични стандарти и качество.

В допълнение към това, ако обмислите цялостната политика на държавата по отношение на притежаването и ползването на лек автомобил, минавайки през контрола върху текущото състояние на леките автомобили и състоянието на пътищата, състоянието на контрола върху правоспособността на водачите, стигаме до извода, че да притежаваш лек автомобил в България е изключително евтино. Този баланс – да поддържаме, с оглед на това, че обществото ни е изключително бедно, ниска цена на това да притежаваш автомобил и темата да допускаме само качествени и съобразени с екологичните стандарти автомобили, е труден баланс. Ако това, което се предлага, е увеличение на данъка върху моторните превозни средства за тези, които замърсяват повече, неминуемо ще доведе до увеличение на данъка за ниско доходните групи – баланс, който трябва да търсим заедно.  

Аз възнамерявам, съвместно с Комисията по бюджет и финанси, да предложим през следващите няколко месеца промени в ЗМДТ, свързани не само с моторните превозни средства, а изцяло концепцията по отношение облагане на тези движими и недвижими имущества, които са предмет на облагане в ЗМДТ. Защото като цяло облагането, което е в полза на местните бюджети, има нужда от усъвършенстване, тъй като е изостанало и остаряло. Но когато с едната ръка повдигате въпроса за екологичните норми, с другата трябва да отчитате, че пребалансирането на системата би довело до увеличаването на тежестта върху хипотетично по-евтините автомобили и намаляването на тежестта за по-скъпите.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация