Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ НИКОЛАЙ ТИШЕВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

08.12.2017 г.

Относно: Доклад на директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП - Бургас

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТИШЕВ,

Преди всичко искам да Ви уверя, че от страна на НАП не е допуснато в нито един момент нерегламентирано въздействие върху която и да е от независимите власти в България. И НАП, и МФ зачитат фундаменталните ценности на върховенство на закона и независимостта и разделението на властите – принцип, заложен в Конституцията. В този смисъл, внушенията за намеса от страна на  изпълнителната власт в работата на съдебната са силно преувеличени.

А сега ще ви представя кратка фактология по подвигнатите въпроси:

Доклад от директора на дирекция „Контрол“ в Бургас Пенка Жекова до изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова действително има. В него се предлагат: а) промени в процедурите на НАП по повод запечатването на обекти; б) промени в ЗДДС, относно регистрацията по този закон и в) извършване на селекция на счетоводни къщи, адвокатски дружества, адвокати и на съдии от БАС и членове на техните семейства.

Докладът е вътрешно служебен документ, който не ангажира официалната позиция на НАП, а личната на изготвилото го лице.

Предложенията за промени в процедурите и закона са разгледани в Централното управление на НАП, като е установена липса на прецизност и задълбочена оценка, и направените предложения в значителната си част са оценени като неприложими.

Предложението за селекция от страна на г-жа Жекова не е разгледано, а спрямо нея е наложена дисциплинарна мярка „Обръщане на внимание“ с 3 групи мотиви: 1) селекцията като процес се извършва по силата на закона в териториалните дирекции на НАП и предложение до изпълнителния директор на НАП с подобен смисъл няма правно основание – т.е. Централното управление на НАП няма функционална компетентност да извършва селекцията, това е работа на ТД в Бургас, в този смисъл подобен доклад е безпредметен; 2) извършването на селекция е регламентирано в писмена процедура, която детайлно описва поводите и механизмите на извършването й, а и самата селекция не е процедура по ДОПК, от нея не следва нищо, процедурите са проверка и ревизия; 3) емоционални оценки на служители на НАП не са основание за извършване на селекция – в случай така ние приемаме действията на г-жа Жекова.

Докладът й не може да се квалифицира като административен акт, с който се инициира конкретно контролно действие, поради което и не е породил предприемане на конкретни действия, защото те биха противоречали както на вътрешните правила на НАП, така и на  законодателните изисквания.

След датата на доклада в ТД на НАП не са възлагани контролни производства на съдии и членове на техните семейства, такива не са планирани и занапред. По отношение само на един съдия тече проверка във връзка с разминаване по декларация от Сметната палата, съдията е от ВКС.   

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация