Четвърта среща на комитета за наблюдение и контрол по прилагане на програма ИСПА

28.11.2002 г.

На 27-28 ноември, 2002 година в Резиденция “Бояна” се проведе Четвъртата среща на Комитета за наблюдение и контрол по прилагане на Програма ИСПА.

Срещата беше организирана от Министерство на финансите, дирекция “Управление на средствата от Европейския съюз”.

В Комитета взеха участие ръководители и представители на Европейската комисия – ГД “Регионална политика”, Делегацията на ЕК в България, Министерство на финансите, заместник министри и експерти в ключовите министерства, управляващи финансовите средства по програмата.

ИСПА, ФАР и САПАРД са трите пред-присъединителни инструмента на Европейския съюз, чрез които България се подготвя за бъдещо членство в съюза. До настоящия момент България и Европейската комисия са сключили 9 финансови меморандума по Програма ИСПА за изпълнение на големи инфраструктурни проекти в областта на транспорта и околната среда (3 в сектор транспорт, 5 в сектор околна среда и 1 за техническа помощ).

На Четвъртата среща на Комитета за наблюдение и контрол по прилагане на Програма ИСПА България отчете напредъка по изпълнението на проектите пред представители на Европейската комисия и нейната Делегация в страната.

Бяха обсъдени укрепването на административния капацитет на звената, координиращи и изпълняващи проектите, както и правилното усвояване на отпусканите средства. Милен Велчев, Министър на финансите и Национален координатор по Програма ИСПА, подчерта голямата ангажираност на България по програмата, като отбеляза, че страната ни отпуска най-голям дял средства от държавния бюджет за съфинансиране на проектите в сравнение с останалите страни-кандидатки. Г-н Димитрис Куркулас, ръководител на Делегацията на ЕК в България, поздрави българските институции за общите усилия, които полагат в процеса на присъединяване на страната. Той акцентира върху важното значение на подписването на първия, финансиран от програма ИСПА договор в областта на транспорта – техническа помощ за изграждането на Втори Дунав мост, както и върху адекватните усилия и ресурси, които страната полага в правилната посока. Г-н Жан-Мари Сейлер, отговарящ за прилагането на ИСПА за България, подчерта напредъка, който нашата страна е постигнала в прилагането на програмата след провеждането на третия Комитет през месец април и поздрави участниците за положените усилия. България е една от страните-кандидатки с най-голям дял на отпусканите средства по програма ИСПА. Той подчерта важността на програмата за икономиката на страната и усвояването на отпусканите средства като важен индикатор за подготвеността ни за използване на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

За 2002 година проектите, по които ще има осигурено съфинансиране по Програма ИСПА са 7 – 6 в областта на околната среда и един в областта на транспорта.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация