Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Информация на АДВ относно "Авиокомпания Балкан" АД

25.09.2002 г.

Във връзка с появилите се твърдения, че от Агенцията за държавни вземания зависи бъдещето на “Авиокомпания Балкан” АД ви информираме за правомощията на Агенцията в конкретния случай.

На основание чл. 85, ал. 1, т. 3 от Закона за събиране на държавните вземания Агенцията за държавни вземания представлява държавата в производството по несъстоятелност в случаите, когато държавата е кредитор с публични или определени със закон частни държавни вземания.

В производството по несъстоятелност за “Авиокомпания Балкан” АД държавата, представлявана от Агенцията за държавни вземания, е най-големият кредитор – с приети и одобрени вземания в размер на 73 771 064,62 лева. Агенцията е извършила всички необходими процесуални действия в производството – предявяване на вземания, участие във възраженията

пред синдиците и съда по несъстоятелността, участие в комитета на кредиторите към настоящия момент като негов председател.

Следващото действие в производството по несъстоятелност, което предстои да бъде извършено, е гласуване на събранието на кредиторите, насрочено за 29.10.2002г. за или против предложения план за оздравяване на дружеството. За да бъде приет планът, е необходимо за него да гласуват кредитори, притежаващи повече от половината от приетите вземания. Вземанията на държавата, представлявана от Агенцията, представляват около 40% от общия размер на приетите вземания. В момента има изготвени допълнителни списъци на приети вземания и е в ход процедура по разглеждане на

възражения срещу тях.

Т.е. до датата на събранието на кредиторите е възможно да настъпят промени в одобрените от съда списъци на кредитори.

В същото време кредитори със значителен размер на вземанията са и държавните предприятия ДП “Ръководство на въздушното движение” и “Летище София” ЕАД, в които правото на собственост на държавата в капитала се упражнява от министъра на транспорта.

В случай, че оздравителният план бъде приет от събранието на кредиторите и утвърден с влязло в сила съдебно решение, той следва да се изпълнява.

В случай, че предложеният план не бъде приет, съдът следва да се произнесе с решение, с което да обяви дружеството в несъстоятелност, да постанови прекратяване на дейността му и започване на осребряване на имуществото.

Оттук нататък определянето на начинът на осребряване е от компетентността на синдиците, под контрола на съда по несъстоятелността. Кредиторите, в това число и АДВ, нямат никакви правомощия в тази насока.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация