Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Изказване на министъра на финансите Милен Велчев относно предстоящата замяна на брейди облигации

09.09.2002 г.

М. ВЕЛЧЕВ - Ще ви запозная с основните приоритети на стратегията ни за управление на външния дълг.

Първото, най-важно нещо е поддържане на равнище на дълга, гарантиращо постигане на макроикономическите критерии, по отношение на дълг под 60 %.

На второ място намаляване и активно управление на валутния и лихвен риск, което означава намаление на доларовия компонент на дълга и намаление на риска към плаващите лихви.

На трето място удължаване на срочността на дълговия портфейл, като същевременно избягваме прекалена концентрацията на големи плащания.

На четвърто място, увеличаване дела на вътрешния дълг и удължаването на неговия матуритет, без това да се влива в увеличение на лихвените проценти, с явно увеличение на лихвите към дълга. Консервативен подход при издаването на държавни гаранции, за да се избегне увеличаването на дълга в този период. Управление на фискалния резерв с цел постигане на оптимално съотношение, подържане на резерва в размер, който покрива плащанията по дълга за период от една година, докато бъде постигнат инвестиционен кредитен рейтинг. При постигане на значителен излишък над

този заложен минимален матуритет, предприемаме възможно плащане предсрочно на лихвите и не на последно място разбира се активно събиране на вземанията от трети страни, с цел попълване на националния резерв и намаляването на неговата задлъжнялост. Разбира се и активен диалог за по-нататъшното повишаване на кредитния рейтинг.

С операцията която предлагаме, която ще бъде внесена в Парламента днес, може би по време на тази пресконференция, говоря за Закона за ратификация на договора между “Джей Пи Морган” и “Саломон Смит Барни”, същите банки, които направиха първия транш на тази операция. Министерският съвет през миналата седмица, в четвъртък одобри този договор и предложи на Народното събрание да го ратифицира.

С тази операция ние предлагаме нова обмяна, подобна на тази от март, малко по-ограничена като обема и като варианти за обмяна. Максималния обем, който ще допуснем е 800 млн.долара. Целта на това е изпълнението на приоритетите, от една страна да не се допусне прекалено голямо увеличаване на плащанията по главницата през 2015 г., а от друга страна да се оптимизират условията за икономията, която ще реализираме.

Ние ще предложим само един начин за обмяна за разлика от миналия път, като се проведе от брейди облигациите само в съществуващите доларови облигации с матуритет 2015 г., като за целта ще разширим обема с необходимия размер. Защо само доларите? Защото през 2013 г. вече имаме сериозно плащане по главницата, докато през 2015 г. то е по-малко. От друга страна колебанията на лихвите на международните пазари от месец март досега доведоха до едно значително поскъпване на доларовите облигации и то не само като абсолютна стойност, но и в сравнение с еврооблигациите.

След като ги емитирахме на цена около 95, малко под 94 цента за долар през март това бяха нивата на които те се търгуваха. В момента те се търгуват на нива 104 цента за долар, т.е. увеличили са се с 10 цента, същевременно цените на брейди облигации са се запазили горе долу същите. Това означава, че за същия обем брейди облигации ние ще дадем на инвеститорите 10 % по-малко нови евро облигации, общо взето.

Рисковата добавка на доларовите облигации също е паднала в сравнение с брейди облигациите, по-точно разликата в рисковите надбавки – доларови облигации и брейди облигациите, имаше разлика в полза на доларовите облигации. Тази разлика се е увеличила и оттам възможностите за икономии за България са се увеличили. Накратко за цифрите, които очакваме да реализираме като икономии? Спестяванията на база нетна настояща стойност очакваме да бъдат около 48 млн. щатски долара. Очакваме да бъде освободено блокираното обезпечение от брейди облигациите на стойност 151млн. щатски долара. Общите нетни спестявания от обслужване на дълга през следващите 10 години очакваме да възлязат на около 346 млн.щатски долара, а номинално, дългът ще намалее в размер на около 85 млн.щ.долара, т.е. нетното намаление на дълга, което представлява това номинално намаление плюс освободеното обезпечение, които съставляват нетно намаление на дълга с 238 млн.щатски долара. Това е при очакване за размера на сделката около 750 млн.щатски долара.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация