Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЕМИТИРА ЕВРООБЛИГАЦИИ

02.11.2001 г.

О. ГЕНЧЕВА - Здравейте! Благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Разбирам, че темата ви е интересна - България за първи път емитера евроблигации. Участниците в пресконференцията са министърът на финансите - М. Велчев и зам.министър Красимир Катев.

К. КАТЕВ - Ще започна с това, защо Република България даде мандат на JP Morgan Chase и Morgan Stanley да бъдат съвместни мениджъри за емитиране на първата емисия еврооблигации, деноминирани в евро, а не например "Мерил Линч", въпреки, че тя имаше мандат от предишното правителство. Включването на "Мерил Линч" в една първа сделка, би се изтълкувало погрешно, от гледна точка, че тя е предишен работодател на министър Велчев.

М.ВЕЛЧЕВ - За да избегнем спекулации решихме "Мерил Линч" да се изключи от този мандат. "Джейпи Морган" остана и заедно с него трябваше да изберем друга банка. По редица причини решихме да изберем "Морган Стенли".

К. КАТЕВ - Ние проведохме разговори със широк кръг от инвестиционни банки, над 10-12, които считаме, че са най-удачни за една втора емисия. "Морган Стенли" като цяло са доказали в последните 3, 5 години, че имат стабилен интерес към България и са много последователни в желанието си да работят с България, но това е едната причина. По-важното е, че те са безспорен маркет лидер в тази област. Миналата година например са номер 1 в издаването и емитирането на дълг от развиващи се страни. Като цяло "Джейпи Морган" и "Морган Стенли" са номер 1 и номер 2 в тази област. Ние просто искахме да изберем най-добрите за първите емисии.

М. ВЕЛЧЕВ - Искам да изпреваря вашите въпроси и да обясня, защо не е направен публичен конкурс за банките, с които ще работим, от типа, който беше направен от предишното правителство.

Първо по Закона за обществените поръчки няма изисквания за такива сделки, те излишно са изключени от Закона. Въпреки това, от гледна точка на прозрачността, е добра идея по принцип да се прави публичен конкурс. Но специално за този пазар, моята дългогодишна практика показва, че всяка прозрачност влошава условията за емитет. Освен това по този начин ние ще платим по-ниски комисионни на банките. Не мога в момента да ви кажа какви, но мога да ви уверя, че те са значително, значително по-ниски от това, което беше договорено в предишния мандат. Това е резултат от дискретността, с която бяха проведени разговорите.

Ще ви обясня защо става така. Този пазар до известна степен е капитализиран и когато банките са в открито състезание една с друга има негласно споразумение да не се вдигат комисионните. Когато това се проведе дискретно, с индивидуални разговори с банки, без всяка от тях да знае, че се говори с други банки едновременно, има начин да се убедят те да предложат по-добри комисионни. Това беше една от главните причини да няма публичност.

На второ място, разходите за документиране на емисията също са неколкократно по-ниски от договорените в предишния мандат и на всичкото отгоре, за разлика от предишния мандат ние имаме договорка с банките тези разходи България да ги издължи само в момента когато стане емисията.

Ако не стане емисия, ние не дължим нищо, докато с предишното правителство беше договорено, че независимо от това дали стане или не стане емисия, ще се плащат тези разходи. "Морган Стенли", освен че има дългогодишен интерес към България, но е и на първо място по обем на емисия облигации от типа "джиммаркетс".

На всичкото отгоре, именно те предложиха най-изгодните условия от гледна точка както на комисионна, така и на ниво на издаване на облигациите и затова ги включихме наред с "Джейпи Морган".

К. КАТЕВ - Само да допълня, че по принцип действително условията са абсолютно оптимални и пак да потвърдя казаното от министъра това беше постигнато точно заради начина, по които ние водихме преговорите. Лихва ще бъде фиксирана и годишна. Максимално ние предвиждаме между 8 и 8,5 %, като силно се надявам тя да бъде значително по-ниска.

М.ВЕЛЧЕВ - Тук ще добавя, че вчера на закрито заседание Министерският съвет взе решение да предложи на Народното събрание ратификация, договор между правителството от една страна и "Морган Стенли" и "Джейпи Морган" от друга страна. Това е стандартен договор, който се подписва между банките посредници и емитента. Този договор се подписва в момента или няколко дни преди емисията. Такава е спецификата на българското законодателство, изисква се одобрение от НС на всеки договор, с който се поема външен дълг. Затова на нас ни е необходимо да започнем този процес малко по-рано и да осигурим ратификацията от Народното събрание, преди да се направи самата емисия.

ВЪПРОС - Доколкото разбирам в момента се пуска емисията за сумата, предвидена в бюджета 2001, която беше значително по-малка от предвидената в бюджет 2002. Ако е така, това означава ли, че предвидените 700 млн.лв. от бюджет 2002 могат да бъдат употребени за потенциална втора емисия еврооблигации през 2002 г.?

Вторият ми въпрос е- бихте ли ни обяснили каква е международната ситуация според вас, която в момента благоприятства за България да излезе на международните финансови пазари?

М. ВЕЛЧЕВ - Тази сума е в рамките на лимита, установен с бюджет 2001. Там е записано 500 млн.лв., което е малко повече от това, което сме набелязали ние - 250 млн.евро. Но може и да емитираме и по-малка сума, в зависимост от пазарните условия. За следващата година, лимита в бюджет 2002 е 700 млн.евро. Това не означава, че ще се използва този лимит. Мисля, че е много малка вероятността да емитираме цялата сума.

ВЪПРОС - Тоест емисия догодина е също възможна?

М. ВЕЛЧЕВ - Да, разбира се. Възможно е.

К. КАТЕВ - Във тази връзка искам да допълня, че в процеса на емитиране на нови облигации България явно се придържа към едно неписано правило - да не се увеличава в номинално изражение към края на календарната година нивото на дълга ни - вътрешен и външен .

Дали е удачно в момента да се емитира? Погледнете положението на нашите облигации вчера и ще видите, че те достигнаха рекордни нива. Наблюдава се и един друг интересен процес, насочване на капитали към Източна Европа. Нашите съседки Румъния, Турция, даже Русия имат рекордно високи нива при облигациите.

Също така към България се насочват инвеститори, които я разглеждат като един от най-интересните кандидати за Европейския съюз.

Нивата на нашите облигации все още са доста високи като доходност и те се надяват, купувайки български дълг сега и румънски по-късно, може би, тактически да реализират печалби в процеса на контрагентност и сливането им в Европейския съюз. Но България е значително по-добър кандидат. Има комбинация от фактори, поради които смятаме, че сега е добре да се емитира.

М. ВЕЛЧЕВ - Във връзка с обвиненията, че някой е направил изкупуване на нива между 87-80, само ще кажа, че всеки, които е купил на такива нива през последния месец - много е спечелил.

ВЪПРОС - Колко е в момента размера на държавния дълг като процент от брутния вътрешен продукт и колко ще бъде след емисията?

К. КАТЕВ - Държавният дълг като вътрешен и външен е около 9,4 млрд. Като процент от брутния вътрешен продукт това е малко по-малко от 74 %. Ние не сме свикнали да го измерваме след определена сделка. Ние сме в процес на непрекъснато плащане. Например - само за последните три месеца на тази година България плати около 300 млн.долара дълг, а през следващата само амортизация на главница е около 680 млн.долара. Една такава емисия реално не прави нищо друго, освен да попълни малко фискалния ни резерв и да ни даде един щит, ако мога така да кажа, срещу неблагоприятни икономически условия следващата година.

ВЪПРОС - Защо г-н Велчев се притеснява от спекулации по отношение на Мерил Линч, след като тя беше избрана с конкурс през 98 г.? Сега не се ли опасявате от нови спекулации, защото все пак в "Морган Стенли"работи брат ви?

М. ВЕЛЧЕВ - Причините, поради които "Мерил Линч" не беше включена в тази емисия не са само заради бившата ми работа там, а поради факта, че "Мерил Линч" не прояви такъв ентусиазъм при тазгодишните разговори, какъвто проявиха банките "Джейпи Морган" и "Морган Стенли". "Мерил Линч" за миналата година е по-назад от класацията, отколкото "Морган Стенли" и "Джейпи Морган".

А що се отнася до тава, че брат ми работи в "Морган Стенли" не се боя от спекулации. Най-официално мога да ви заявя, че той е разбрал за тази емисия след вас. Той работи в съвсем друг отдел, не се занимава с нищо свързано с дългови пазари.

Ако възприемем подхода, че трябва да изключваме всяка банка, която по един или друг начин е свързана с хора от правителството, бихме изключили около 90 % от водещите банки. Всеки, който е живял в чужбина и донякъде е запознат с начина на работа на банките, му е ясно, че последното, с което те биха искали да се обвържат, това е каквото и да било съмнение в корупция.

Пред очите ми "Мерил Линч" е отказвала сделки, от които е щяла да спечели милиони долари, само защото има някакви съмнение, че може да се изтълкува в неблагоприятен контекст. Репутацията на тези банки струва десетки милиони долари и те не биха си позволили да се хвърли сянка върху тяхната дейност.

ВЪПРОС - В кои европейски градове ще бъдат представени еврооблигациите и това начинание съгласувано ли е с МВФ, или го изненадвате?

М. ВЕЛЧЕВ - Не сме изненадали МВФ, те бяха информирани. Градовете, в които ще се представим емисията са Атина, Милано, Франкфурт и Лондон.

ВЪПРОС - В момента колко е доходността, която носят примерно петгодишните германски бундове и колко надбавка се иска за държави като нашата?

К. КАТЕВ - На петгодишни държавни бундове годността им е около 4 %. За държави като България се иска надбавка от около 3,5 до 4,5 %.

ВЪПРОС - Роудшоуто, колко време преди емисията ще бъде?

К. КАТЕВ - По принцип едно роудшоу се прави между 5 и 8 дни. В началото на другата седмица ще направим едно кратко роудшоу в намален състав, което ще завърши в Лондон.

О.ГЕНЧЕВА - Колеги, благодаря ви за проявения интерес!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация