ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУБЛИКУВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКИ И СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР ЗА 2018 Г.

23.05.2018 г.

Европейската комисия публикува днес предложение за препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи - актуализация за 2018 г. и становище на Съвета относно Конвергентната програма (2018 - 2021 г.) на Република България, в рамките на т.нар. „Европейски семестър”. Предстои те да бъдат разгледани и одобрени на Съвет ЕКОФИН на 22 юни 2018 г. и окончателно да бъдат приети от Европейския съвет на заседание на 28-29 юни 2018 г.

Европейската комисия оценява положително усилията на страната за адресиране на препоръките от 2017 г., в резултат на които България бе деескалирана с една категория по Процедурата при прекомерни макроикономически дисбаланси. За 2018 г. препоръките са три, с една по-малко от 2017 г. Те отново покриват областите фискална политика, финансов сектор, регулаторна рамка по несъстоятелността, система за социална защита, образование и здравеопазване.

В областта на фискалната политика Комисията препоръчва на правителството да продължи да подобрява данъчната събираемост и ефективността на публичните разходи, вкл. чрез ограничаване размера на неформалната икономика и укрепване на рамката за управление на държавните предприятия.

Европейската комисия отчита постигнатото в областта на финансовия сектор и препоръчва на правителството да продължи с изпълнението на мерките от извършените прегледи, да приложи плановете за действие за укрепване на надзора и да осигури адекватна оценка на активите. Комисията запазва препоръката в областта на регулаторната рамка по несъстоятелността и за насърчаване функционирането на вторичен пазар на необслужваните кредити.

Третата препоръка запазва фокуса върху социалните аспекти, насочени предимно към групите в неравностойно положение. Отчетен е напредъкът на пазара на труда и се препоръчва повишаване на качеството и достъпа до образование и здравеопазване, както и преразглеждане на обхвата и адекватността на гарантирания минимален доход.

Като цяло, Европейската комисия счита, че ефективното изпълнение на мерките от Националната програма за реформи за 2018 г. ще подкрепи намаляването на дисбалансите. Предстои правителството да предприеме и допълнителни действия в отговор на Специфичните препоръки от 2018 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация