Бордът на изпълнителните директори на МВФ одобри отпускането на поредния транш за България

10.02.2003 г.

Бордът на изпълнителните директори на Международния валутен фонд (МВФ) одобри отпускането на четвъртия пореден транш по двегодишното Стенд-бай споразумение с България. Той е в размер на 26 млн. специални права на тираж (СПТ) или около 36 млн. долара. Парите ще бъдат на разположение на страната след 14 февруари. Директорите одобриха и втория преглед по стенд-бай споразумението с България.

Двегодишното споразумение между България и МВФ беше подписано на 12 февруари 2002 г. на обща стойност 240 млн. СПТ. (1 СПТ е приблизително 1.37 долара).

Бордът на директорите похвали България, че “независимо от неблагоприятните икономически условия за основните й търговски партньори, България отбеляза забележително макроикономическо изпълнение през последните шест месеца”.

Според първия зам.-управляващият директор на Фонда Ан Крюгер, икономическата програма на управляващите, подкрепена от стенд бай споразумението, продължава да се базира на валутния борд, подпомаган от една разумна и гъвкава фискална политика и стриктна политика на доходите. Според нея тези политики допринесоха за постигането на устойчив растеж, овладяването на инфлацията и по-силна от заложената в програмата външна позиция.

В официалното съобщение на МВФ се посочва, че въпреки все още високото ниво на безработица, през 2002 г. тя е отбелязала значителен спад. “Управляващите постигнаха напредък в някои особено важни сфери на структурната реформа, в това число и ключовите приватизационни сделки във финансовия сектор, влизането в сила на Закона за банковата несъстоятелност и повишаването на цените на топло- и електроенергията за домакинствата, целящо достигане на себестойността”, пише в прессъобщението на Фонда. В него се посочва още, че напредъкът е изостанал във важни области като топлофикационния, железопътния и болничния сектор, а приключването на приватизационните сделки на държавния тютюнев холдинг и телекомуникационната компания се забавил от съдебни решения.

В съобщението на МВФ се отбелязва, че “заложеният от управляващите дефицит в бюджет 2003 е реалистичен и съответства на макроикономическата стабилност. Постигането на тази цел, обаче поставя известни предизвикателства. В този контекст, ние приветстваме решението на управляващите за предпазливо извършване на дискреционни разходи през първите три тримесечия на годината и ежемесечно наблюдение, съвместно със служителите на Фонда на тенденциите в приходната част. В средносрочен план, фискалната политика продължава да се стреми към балансиран бюджет, при една по-ниска данъчна тежест и увеличени социални разходи и разходи, свързани с ЕС, компенсирани с намаляване на субсидиите и други непродуктивни разходи. За постигането на тези цели от съществена важност е стартирането на дейността на Националната агенция по приходите и насочването на повече усилия към укрепването на данъчната администрация и увеличаване събираемостта на данъците. По отношение на разходната част, реформата в общинските финанси и болничния, железопътния и топлофикационния сектор продължава да е от ключово значение.

Същевременно от съществена важност са и структурните мерки за допълнително укрепване на финансовия сектор, засилване на конкурентноспособността и запазване на висококачествения ръст. Рязкото покачване на кредитната дейност към частния сектор от една ниска база бе един положителен фактор, който допринесе за растежа, но изисква и трайна бдителност в банковия надзор. Реформите за подобряване на корпоративното управление, опростяване на разпоредбите за търговска дейност и повишаване гъвкавостта на пазара на труда са необходими за привличането на повече инвестиции и намаляването на нивото на безработица. В този дух, управляващите трябва да продължат действията си по приключването на приватизацията и да се въздържат от повторното поставяне на държавата в позицията на собственик в търговските дружества. Бихме искали да поздравим управляващите за положените от тях усилия досега и да ги насърчим да продължат реформите”, завършва официалното прессъобщение на МВФ.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация