Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Приета е актуализирана Комуникационна стратегия за присъединяването на България към еврозоната

19.10.2023 г.

Координационният съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната прие на свое заседание актуализираната Комуникационна стратегия за информация и публичност на присъединяването на страната към еврозоната. Новите текстове предвиждат в началото си кампанията да запознае гражданите с ползите и ефектите от членството в еврозоната. Поставена е и цел за предприемане на мерки за противодействие на всяка дезинформация, която заблуждава и насажда необосновани притеснения у гражданите от тази ключово важна стъпка за повишаване на стандарта на живот в България.  Актуализацията планира фазите на кампанията, като отчита променената перспектива за членството на България за 1 януари 2025 година, добавят се редица нови комуникационни дейности и се променят такива, предвидени в предходната стратегия.

Документът предвижда провеждането на мащабна комуникационна и информационна кампания, която ще запознае гражданите с ползите от въвеждането единната европейска валута като официално разплащателно средство у нас, със средносрочните и дългосрочните ефекти за страната и с всички практически аспекти, важни за  протичане на процеса, чрез предоставянето на точна, достъпна и навременна информация.

Предвижда се кампанията да протече в три основни фази - подготвителна, същинска и фактическа, като втората фаза ще е най-интензивна.

Първата фаза ще е насочена към предоставяне на информация за ползите и възможностите за България от присъединяването към еврозоната и за готовността на страната да покрие Маастрихтските критерии. Още на този етап целта е да се отговори на важните за хората въпроси и да се пресекат възможности за разпространяване на спекулации и неверни твърдения по темата.

Втората фаза ще е насочена най-вече към практическата информация по приемането на единната европейска валута. Тя цели информиране на заинтересованите страни за цялостния процес и техните ангажименти, както и как ще се отрази приемането на еврото във всички аспекти на живота на хората. Ще се разясни как ще се извършва превалутирането на кредити и депозити, административните стъпки, които трябва да предприемат на юридическите лица, промените в счетоводството, какви са защитните елементи на евро монетите и банкнотите, как ще се извършва двойното обозначение на цените в търговските обекти, къде и как да се подават сигнали при нередности.

Третата фаза  ще е много важна за утвърждаването на новата валута след официалното й приемане, както и за повишаване на доверието на гражданите в институциите. Тя ще е насочена както към припомняне на ключова практическа информация, така и ще запознава гражданите с мерките, които държавата предприема за защита на правата на потребителите.

В комуникационната кампания е планирано да се включат множество български институции – освен водещите Министерския съвет, Министерството на финансите и Българската народна банка, в кампанията ще вземат активно участие още министерства, Комисията за защита на потребителите, общините, „Български пощи“ и др.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация