ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУБЛИКУВА СВОЯТА ЗИМНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА

07.02.2018 г.

Според оценките на Европейската комисия, растежът на българската икономика ще достигне 3,8 % през 2017 г. с основен принос от страна на вътрешното търсене. Същевременно, приносът на нетния износ ще бъде отрицателен в резултат на ускорен растеж на вноса, породен от по-високото потребление, и забавяне в износа след силния растеж през 2016 г.

Растежът на БВП се очаква слабо да се забави до 3,7 % през 2018 г. и 3,5 % през 2019 г. Вътрешното търсене ще бъде основен двигател на растежа, докато нетният износ ще има положителен принос едва през 2019 г. Очаква се през 2018 г. частното потребление да продължи да се повишава по линия на нарастването на заплатите, а усвояването на европейските средства – да подкрепя ръста на публичните инвестиции. Инвестициите и частното потребление ще имат основен принос за растежа на БВП и през 2019 г.

След отчетената положителна инфлация от 1,2 % през 2017 г., ЕК очаква средногодишната инфлация в България постепенно да се ускори до 1,4 % през 2018 г. и 1,5 % през 2019 г. Като основен фактор за това е посочено поскъпването на петрола на международните пазари, поради което ще продължи и повишаването на цените на енергийните стоки, макар и с по-бавен темп. Базисната инфлация също се очаква да нарасне под влияние на по-силното частно потребление, подкрепено от нарастването на разполагаемия доход на домакинствата.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация