Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Кирил Ананиев: На 1 януари 2024 г. ще въведем еврото

Кирил Ананиев: На 1 януари 2024 г. ще въведем еврото

24.03.2021 г.

- Г-н Ананиев, досега Ви приемаха като абсолютния експерт в Министерството на финансите. Защо решихте да влезете в политиката и да се кандидатирате от листите на ГЕРБ?

- Благодаря за високата оценка, от 1980 г. не съм преставал да бъда експерт в Министерството на финансите. Инициативата за участието ми в предстоящите избори дойде като предложение от ръководството на ПП ГЕРБ, с която работя в последните мандати и като заместник-министър, и като министър. Получих номинация за водач в област Перник благодарение на доверието на членовете на местната структура и централното ръководство на партията. Ще се старая с действията си да оправдая техните очаквания. Подобряването на качеството на живот на хората в Пернишка област е моя цел и ангажимент. Считам, че с професионалния си опит и експертиза ще допринеса за развитието на региона, защото виждам доверието и надеждите на хората на всяка проведена среща.

- Почти удвояване на БВП за 4 г. и 2000 лв. средна заплата залага в програмата си ГЕРБ. Как ще бъде постигнато при запазване на ниско данъчно облагане?

- Пандемията от COVID-19 и мерките за ограничаване на заразата имаха съществен отрицателен ефект върху икономическата активност и нормалната дейност на стопанските субекти. Не по-малко негативно пандемията се отрази и на семействата и техните доходи. Постепенното облекчаване на мерките спомогна за известно възстановяване още през второто тримесечие на 2020 г. Понастоящем правителството е гъвкаво и предпазливо по отношение на рестриктивните решения. За да подкрепим бизнеса и семействата, преструктурирахме националните и европейските средства, изпълняват се мерки за държавна подкрепа. Запазихме над 300 000 работни места. Партньорството между правителството и бизнеса в борбата с COVID-19, както и стриктното спазване на мерките ме карат да съм оптимист за цялостното възстановяване на икономиката до достигане, а и надминаване на предкризисните нива.

За да постигнем целите, които сме си поставили, ще модернизираме и трансформиране българската икономика в “зелена” и “дигитална”, базирана на стоки и услуги с по-висока добавена стойност, ускорено внедряване на иновации, развитие на съществуващите и изграждане на нови индустриални зони, преодоляване на регионалните дисбаланси и др. Финансовото осигуряване за постигането на тези цели ще се обезпечи чрез по-ефективно и целево разходване на националните ресурси, както и значителните средства, които ще получим от Европейския съюз по новата Многогодишна финансова рамка, инструмента “Следващо поколение ЕС” и Фонда за справедлив преход, възлизащи на 29 млрд. евро.

- Какви са възможностите за по-бърз икономически растеж?

- Една част от отговора се намира в предходния въпрос. Освен казаното по-горе правителството ще подпомогне икономиката чрез възможностите, които предоставят за публично-частното партньорство Законът за концесиите и Законът за индустриалните паркове. Важен фактор е и запазване на ниската данъчноосигурителна тежест, което е стимул за привличане на наши и чужди инвеститори. Предизвикателствата на пандемията от COVID-19 налагат и публичният, и частният сектор да се адаптират. За следващия мандат предлагаме модел за въздействие върху икономиката, базиран на модернизация и трансформация, насърчаване на предприемачеството, подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и преход към “зелена” икономика. Икономическият растеж ще бъде постигнат с насърчителни мерки, повишаване на добавената стойност на произвеждания продукт, както и повишаване професионалните умения и квалификация на човешкия потенциал. В периода 2021-2027 г. страната ще има възможност да удвои размера на публичните инвестиции. За първи път в историята на членството си в ЕС България ще получи 200 млн. евро допълнителни целеви средства, предназначени за най-слаборазвитите региони, за засилването на конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места. Убеден съм, че повишаването на общата производителност на предприятията и активното потребление ще позволят постигане на икономическия подем, заложен в програмата ни.

- България влезе в чакалнята на еврозоната. Какви са реформите, които трябва да бъдат изпълнени до 2024 г., за да спазим собствения си график за приемане на еврото?

- След присъединяването на българския лев към ERM II на 10 юли 2020 г. аз, в качеството на министър на финансите, и администрацията на Министерството на финансите започнахме усилена работа по практическата подготовка на страната ни за въвеждане на еврото. Утвърден е план за действие, който периодично се актуализира и отразява постигнатия напредък по законодателните ангажименти. Предстои в срок до 30 юни 2021 г. да бъде разработен проект на национален план за въвеждане на еврото в България, с индикативна дата за членство в еврозоната от 1 януари 2024 г. Продължаваме да работим заедно с БНБ, КФН и други институции и по ангажиментите, които страната следва да изпълнява след присъединяването си към ERM II и Банковия съюз, в областите: небанков финансов сектор, рамка за управление на държавните предприятия, рамка по несъстоятелността и рамка за борба с “изпирането на пари”. Правителството е максимално амбициозно с оглед ефективно и навременно изпълнение на ангажиментите.

- Кандидат сте от Перник, област, която се развива благодарение на близостта си до София. Кажете пет ваши предложения, които могат да направят Перник самостоятелна икономическа сила?

- Продължаване на политиката по рехабилитация на транспортната инфраструктура – градски и междуградски пътища и улици в населените места. Продължаващи ремонт и рехабилитация на водоснабдителната инфраструктура до нейното пълно възстановяване. Подобряване на екологичните показатели на областта – чистотата на атмосферния въздух, качество и достатъчност на питейната вода, чиста околна среда. Разработване на проекти и ефективно усвояване на националните и европейските средства, което ще доведе до модернизация и трансформация на икономиката в област Перник. Адекватна политика по отношение на местните данъци и такси, които да насърчават жителите на областта да понасят данъчното бреме без усещане за несправедливост.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация