Система на собствените ресурси

Система на собствените ресурси

Системата на собствените ресурси на ЕС е претърпяла сериозно развитие през годините - от финансиране единствено чрез вноски на държавите членки, през финансиране изцяло от собствени източници (първоначално само с традиционни собствени ресурси (ТСР), а по-късно с ТСР и ресурс на база ДДС), до настоящата система, съчетаваща приходи от ТСР с национална вноска от държавите членки, съдържаща ресурс на база ДДС и допълващ ресурс на база БНД.

Традиционни собствени ресурси – Тази група включва приходите от мита и налози и други задължения, предвидени в рамките на общата организация на пазара на захар. Държавите членки задържат под формата на разходи по събирането 20% от сумите, а останалите 80% се предоставят в бюджета на ЕС.

Ресурс на база ДДС – Размерът на този вид приходи се определя чрез прилагането на единна (унифицирана) ставка от 0.3% към т.нар. „хармонизирана ДДС-база“ на всяка от държавите членки (за част от държавите членки се прилага намалена ставка в размер на 0.15%).

Ресурс на база БНД – Ресурсът на база БНД, наричан в миналото „допълващ ресурс“, се прилага, за да допълни приходите в общия бюджет до размер, равен на този на предвидените разходи. За целта се изчислява унифицирана ставка, която, отнесена към общия БНД на Европейския съюз, дава като резултат въпросната изравняваща сума.

Корекция за Обединеното кралство – Отстъпката в полза на Обединеното кралство се прилага с цел компенсиране на страната за несъответствието между приходите и разходите, внасяни и съответно получавани от нея през предходната финансова година. Начинът за нейното изчисляване се определя в чл. 4 и 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация