Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Многогодишна финансова рамка

Многогодишна финансова рамка

Многогодишната финансова рамка (МФР) определя горните граници („тавани“) на разходите на Европейския съюз (ЕС) по области на политика и по години и в този смисъл може да се разглежда като инструмент на многогодишно бюджетно планиране на Европейския съюз. Тази рамка осигурява предвидимост на разходите на ЕС и гарантира спазването на бюджетна дисциплина и добро финансово управление на средствата на Съюза.

Според чл. 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз МФР се установява за срок от поне пет години, като настоящата рамка обхваща седемгодишния период от 2021 до 2027 година.

План за възстановяване на Европа

В следствие на кризата, породена от пандемията от COVID-19 и необходимостта за справяне с нея, на 27 май 2020 г. ЕК представи предложението си за План за възстановяване на Европа, който се основава на 2 стълба – нов Инструмент за възстановяване „Следващо поколение ЕС“ и МФР 2021-2027 г.

Многогодишната финансова рамка на ЕС заедно с Инструмента за възстановяване „Следващо поколение ЕС“ са най-големият пакет стимули, финансиран някога от бюджета на ЕС. „Следващо поколение ЕС“ е временен инструмент в размер на 750 млрд. евро, който има за цел да подпомогне поправянето на непосредствените икономически и социални щети, причинени от пандемията от коронавирус, който ще се финансира чрез заемен ресурс от финансовите пазари.

Основен елемент на Инструмента за възстановяване „Следващо поколение ЕС“ е Механизмът за възстановяване и устойчивост с бюджет от 672,5 млрд. евро за заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите на държавите от ЕС. Целта е да се смекчат икономическите и социалните последици от пандемията от коронавирус и да се повишат устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на европейските икономики и общества за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход.

На 17 декември 2020 г. бяха официално одобрени МФР 2021-2027 г. и Инструмента за възстановяване. По-подробна разбивка на средствата по двата инструмента може да се види на представените по-долу графики.

 

 

Средствата, които се очаква България да получи от МФР 2021-2027 и от Инструмента за възстановяване „Следващо поколение ЕС“, са посочени в инфографиката по-долу.

 

 

Повече информация за Плана за възстановяване на Европа може да бъде намерена тук, включително разпределение по държави членки.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация