Многогодишна финансова рамка

Многогодишна финансова рамка

Многогодишната финансова рамка (МФР) определя горните граници на разходите на Европейския съюз (ЕС) по области на политика и по години и в този смисъл може да се разглежда като многогодишен план на разходите на Европейския съюз. Тази рамка осигурява предвидимост на разходите на ЕС и гарантира спазването на бюджетна дисциплина и добро финансово управление на средствата на Съюза.

Според чл. 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз МФР се установява за срок от поне пет години, като настоящата рамка обхваща седемгодишния период от 2014 до 2020 година.

Многогодишна финансова рамка за периода 2014-2020 година

–  Законодателна рамка

Продължилите две години и половина преговори между Съвета и Европейския парламент по МФР за 2014-2020 г. приключиха успешно на 2 декември 2013 г. с приемането от Съвета, след съгласие на ЕП от 19 ноември 2013 г., на Регламент № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014-2020 година.

Освен този регламент бяха приети и следните законодателни актове, свързани с МФР:

В следствие на проведените в периода 2016-2017 г. междинен преглед и междинно преразглеждане по силата на чл. 2 от посочения по-горе Регламент за МФР 2014-2020 г. бе одобрен Регламент (ЕС, Евратом) 2017/1123 на Съвета от 20 юни 2017 година за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020

Разпределение на разходите в МФР 2014-2020

В таблицата е представено разпределението на разходите в МФР 2014-2020 г. по години и раздели. Посочените документи, по-подробна информация и публикации по МФР 2014-2020 г. може да откриете на Интернет-страницата на Европейската комисия, посветена на въпросите за МФР.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация