Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Бюджетите на България

Виртуална библиотека на бюджетите на МФ

Заглавие на документа; Адрес в Интернет - публичен сайт на ИСДА; Код на архива; Архив; Сл. ид. на документ; Eдиница на описание на ниво фонд; Номер на фонд/ЧП/спомен; Номер на инвентарен опис; Номер на архивна единица; Номера на листове; ; Дата на създаване на документа; Tеми; Дата на създаване на ДО; Брой мастер образи в ДО; Размер в байтове на ДО ; Дата на приемане на дигиталния обект

 • Бюджет за доходите на Княжеството, които сe очаква да постъпят от 1 март 1880 г. до 1 март 1881 г. Бюджет за разходите на Княжеството, които ще ся произведат от 1 март 1880 г. до 1 март 1881 г. Бюджет за доходите и разходите на Княжеството от 1 март 1881 г. до 1 март 1882 г. [София], Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287446&dlgid=11390449; 12; ЦДА; 11390449; Фонд; 159К; 14; 1; 1 - 47; ; ; [1880 – 1881]; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 09.09.2021; 98; 2665691728; 09.09.2021
 • Бюджет за разходите на Княжеството от 1 януари 1882 г. до 1 януари 1883 г. [София], Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287448&dlgid=11390451; 12; ЦДА; 11390451; Фонд; 159К; 14; 2; 1 - 22; ; ; [1882]; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 10.09.2021; 50; 1518600152; 10.09.2021
 • Бюджет за прихода и разхода на Княжеството за 1883 година. [София], Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287450&dlgid=11390453; 12; ЦДА; 11390453; Фонд; 159К; 14; 3; 1 - 94; ; ; [1883]; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 13.09.2021; 194; 6119721940; 13.09.2021
 • Бюджет за прихода и разхода на Българското княжество за финансовата 1884 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287452&dlgid=11390455; 12; ЦДА; 11390455; Фонд; 159К; 14; 4; 1 - 80; ; ; 1884; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 15.09.2021; 143; 4550602384; 15.09.2021
 • Бюджет за прихода и разхода на Българското княжество за финансовата 1885 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287454&dlgid=11390457; 12; ЦДА; 11390457; Фонд; 159К; 14; 5; 1 - 74; ; ; 1885; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 15.09.2021; 137; 4477537416; 15.09.2021
 • Бюджет за прихода и разхода на Българското княжество за финансовата 1886 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287456&dlgid=11390459; 12; ЦДА; 11390459; Фонд; 159К; 14; 6; 1 - 123; ; ; 1886; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 16.09.2021; 211; 6948953900; 16.09.2021
 • Бюджет за прихода и разхода на Българското княжество за финансовата 1888 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287458&dlgid=11390461; 12; ЦДА; 11390461; Фонд; 159К; 14; 7; 1 - 91; ; ; 1888; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 16.09.2021; 166; 5555971728; 16.09.2021
 • Законопроект за окончателното сключване на бюджета [на Българското княжество] за 1889 г. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287460&dlgid=11390463; 12; ЦДА; 11390463; Фонд; 159К; 14; 8; 1 - 76; ; ; 1892; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 24.09.2021; 104; 4752796880; 27.09.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Княжество България през 1891 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287462&dlgid=11390465; 12; ЦДА; 11390465; Фонд; 159К; 14; 9; 1 - 103; ; ; 1891; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 27.09.2021; 186; 6053533168; 27.09.2021
 • Законопроект за окончателното сключване на бюджета [на Княжество България] през 1892 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287464&dlgid=11390467; 12; ЦДА; 11390467; Фонд; 159К; 14; 10; 1 - 61; ; ; 1894; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 28.09.2021; 86; 6528920096; 28.09.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Княжество България през 1895 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287466&dlgid=11390469; 12; ЦДА; 11390469; Фонд; 159К; 14; 11; 1 - 109; ; ; 1895; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 28.09.2021; 197; 6549270416; 28.09.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Княжество България през 1896 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287468&dlgid=11390471; 12; ЦДА; 11390471; Фонд; 159К; 14; 12; 1 - 94; ; ; 1896; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 14.09.2021; 166; 5571634876; 14.09.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Княжество България през 1899 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287470&dlgid=11390473; 12; ЦДА; 11390473; Фонд; 159К; 14; 13; 1 - 124; ; ; 1899; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 28.09.2021; 214; 7309855300; 29.09.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Княжество България през 1906 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287472&dlgid=11390475; 12; ЦДА; 11390475; Фонд; 159К; 14; 14; 1 - 147; ; ; 1905; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 30.09.2021; 273; 8964306172; 30.09.2021
 • Закон за окончателното сключване на бюджета [на Княжество България] за 1908 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287474&dlgid=11390477; 12; ЦДА; 11390477; Фонд; 159К; 14; 15; 1 - 94; ; ; 1909; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 29.09.2021; 104; 6022499316; 29.09.2021
 • Бюджето-проект за приходите на Царство България за 1910 година. [София]. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287476&dlgid=11390479; 12; ЦДА; 11390479; Фонд; 159К; 14; 16; 1 - 243; ; ; [1910]; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 05.10.2021; 431; 14761062604; 05.10.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1912 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287478&dlgid=11390481; 12; ЦДА; 11390481; Фонд; 159К; 14; 17; 1 - 168; ; ; 1911; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 01.10.2021; 298; 10206264260; 01.10.2021
 • Бюджето-проект за приходите и разходите на Царство България за 1915 година. [София]. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287480&dlgid=11390483; 12; ЦДА; 11390483; Фонд; 159К; 14; 18; 1 - 309; ; ; [1915]; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 05.10.2021; 518; 18017538108; 06.10.2021
 • Закон за сключване бюджета [на Царство България] за 1916 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287482&dlgid=11390485; 12; ЦДА; 11390485; Фонд; 159К; 14; 19; 1 - 70; ; ; 1922; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 30.09.2021; 132; 4548577840; 30.09.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1917 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287484&dlgid=11390487; 12; ЦДА; 11390487; Фонд; 159К; 14; 20; 1 - 214; ; ; 1917; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 11.10.2021; 360; 15990410160; 12.10.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1918 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287486&dlgid=11390489; 12; ЦДА; 11390489; Фонд; 159К; 14; 21; 1 - 217; ; ; 1918; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 12.10.2021; 367; 16495899388; 13.10.2021
 • Бюджет [на Царство България] за първото полугодие на финансовата 1919/1920 година (6/12 част от кредитите по бюджетите за 1918 г. и допълнителните кредити). С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287488&dlgid=11390491; 12; ЦДА; 11390491; Фонд; 159К; 14; 22; 1 - 123; ; ; 1919; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 06.10.2021; 242; 10986770648; 07.10.2021
 • Бюджет на Царство България за финансовата 1919/1920 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287490&dlgid=11390493; 12; ЦДА; 11390493; Фонд; 159К; 14; 23; 1 - 95; ; ; 1919; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 13.10.2021; 192; 8944032924; 13.10.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1920/1921 финансова година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287492&dlgid=11390495; 12; ЦДА; 11390495; Фонд; 159К; 14; 24; 1 - 176; ; ; 1920; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 13.10.2021; 308; 13965593228; 13.10.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1921/1922 финансова година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287494&dlgid=11390497; 12; ЦДА; 11390497; Фонд; 159К; 14; 25; 1 - 190; ; ; 1921; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 29.10.2021; 334; 11203465996; 29.10.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1922/1923 финансова година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287496&dlgid=11390499; 12; ЦДА; 11390499; Фонд; 159К; 14; 26; 1 - 270; ; ; 1922; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 18.10.2021; 474; 21565270576; 19.10.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1924/1925 финансова година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287498&dlgid=11390501; 12; ЦДА; 11390501; Фонд; 159К; 14; 27; 1 - 296; ; ; 1924; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 08.10.2021; 541; 18573749076; 12.10.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1925/1926 финансова година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287500&dlgid=11390503; 12; ЦДА; 11390503; Фонд; 159К; 14; 28; 1 - 253; ; ; 1925; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 13.10.2021; 462; 15053074648; 13.10.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1926/1927 финансова година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287502&dlgid=11390505; 12; ЦДА; 11390505; Фонд; 159К; 14; 29; 1 - 275; ; ; 1926; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 15.10.2021; 498; 16690368236; 18.10.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на разните фондове, управлявани от министерствата, съгласно с чл. 107 от Закона за бюджета, отчетността и предприятията за 1927/1928 финансова година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287504&dlgid=11390507; 12; ЦДА; 11390507; Фонд; 159К; 14; 30; 1 - 35; ; ; 1927; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 01.10.2021; 78; 2502369184; 01.10.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1927/1928 финансова година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287506&dlgid=11390509; 12; ЦДА; 11390509; Фонд; 159К; 14; 31; 1 - 290; ; ; 1927; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 19.10.2021; 534; 17153802976; 21.10.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1928/1929 финансова година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287508&dlgid=11390511; 12; ЦДА; 11390511; Фонд; 159К; 14; 32; 1 - 321; ; ; 1928; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 19.10.2021; 592; 19307665152; 21.10.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1929/1930 финансова година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287510&dlgid=11390513; 12; ЦДА; 11390513; Фонд; 159К; 14; 33; 1 - 295; ; ; 1929; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 19.11.2021; 536; 18144970888; 19.11.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1930/1931 финансова година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287512&dlgid=11390515; 12; ЦДА; 11390515; Фонд; 159К; 14; 34; 1 - 347; ; ; 1930; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 21.10.2021; 630; 20846498032; 22.10.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1931/1932 финансова година. Бюджет на българските държавни железници и пристанища за 1931/1932 финансова година. Бюджет на разните фондове, управлявани от министерствата, съгласно с чл. 107 от Закона за бюджета, отчетността и предприятията за 1931/1932 финансова година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287514&dlgid=11390517; 12; ЦДА; 11390517; Фонд; 159К; 14; 35; 1 - 316; ; ; 1931; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 26.10.2021; 564; 18765209360; 28.10.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на държавата за 1934/1935 финансова година. [София]. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287516&dlgid=11390519; 12; ЦДА; 11390519; Фонд; 159К; 14; 36; 1 - 309; ; ; [1934]; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 26.10.2021; 572; 24704407228; 28.10.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1935 бюджетна година. Бюджет на Главната дирекция на железниците и пристанищата за 1935 бюджетна година. Бюджет на разните фондове на държавата, управлявани от министерствата, съгласно с чл. 118 от Закона за бюджета, отчетността и предприятията за 1935 бюджетна година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287518&dlgid=11390521; 12; ЦДА; 11390521; Фонд; 159К; 14; 37; 1 - 308; ; ; 1935; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 28.10.2021; 571; 26227913688; 29.10.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1936 бюджетна година. Бюджет на Главната дирекция на железниците и пристанищата за 1936 бюджетна година. Бюджет на разните фондове на държавата, управлявани от министерствата, съгласно с чл. 118 от Закона за бюджета, отчетността и предприятията за 1936 бюджетна година. С.: Държ. печатница, 1936. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287520&dlgid=11390523; 12; ЦДА; 11390523; Фонд; 159К; 14; 38; 1 - 333; ; ; 1936; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 03.11.2021; 614; 28344821892; 04.11.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1937 бюджетна година. Бюджет на Главната дирекция на железниците и пристанищата за 1937 бюджетна година. Бюджет на разните фондове на държавата, управлявани от министерствата, съгласно с чл. 118 от Закона за бюджета, отчетността и предприятията за 1937 бюджетна година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287522&dlgid=11390525; 12; ЦДА; 11390525; Фонд; 159К; 14; 39; 1 - 373; ; ; 1937; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 12.11.2021; 684; 30904667592; 15.11.2021
 • Наредба-закон за Бюджета за приходите и разходите на държавата за 1938 бюджетна година. [София]. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287524&dlgid=11390527; 12; ЦДА; 11390527; Фонд; 159К; 14; 40; 1 - 395; ; ; [1938]; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 17.11.2021; 670; 29864344560; 17.11.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1939 бюджетна година. Бюджет на Главната дирекция на железниците и пристанищата за 1939 бюджетна година. Бюджет на разните фондове на държавата, управлявани от министерствата, съгласно с чл. 118 от Закона за бюджета, отчетността и предприятията за 1939 бюджетна година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287526&dlgid=11390529; 12; ЦДА; 11390529; Фонд; 159К; 14; 41; 1 - 361; ; ; 1939; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 04.11.2021; 669; 21866832648; 05.11.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1941 бюджетна година. Бюджет на Главната дирекция на железниците и пристанищата за 1941 бюджетна година. Бюджет на разните фондове на държавата, управлявани от министерствата, съгласно с чл. 118 от Закона за бюджета, отчетността и предприятията за 1941 бюджетна година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287528&dlgid=11390531; 12; ЦДА; 11390531; Фонд; 159К; 14; 42; 1 - 410; ; ; 1941; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 16.11.2021; 761; 24719626064; 16.11.2021
 • Закон за бюджет на държавата за 1942 бюджетна година. [София]. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287530&dlgid=11390533; 12; ЦДА; 11390533; Фонд; 159К; 14; 43; 1 - 447; ; ; [1942]; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 05.11.2021; 824; 26919064936; 08.11.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1943 бюджетна година. Бюджет на Главната дирекция на железниците и пристанищата за 1943 бюджетна година. Бюджет на разните фондове на държавата, управлявани от министерствата, съгласно с чл. 118 от Закона за бюджета, отчетността и предприятията за 1943 бюджетна година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287532&dlgid=11390535; 12; ЦДА; 11390535; Фонд; 159К; 14; 44; 1 - 316; ; ; 1943; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 05.11.2021; 592; 18374875788; 05.11.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1945 бюджетна година. Бюджет на Главната дирекция на железниците и пристанищата за 1945 бюджетна година. Бюджет на разните фондове на държавата, управлявани от министерствата, съгласно с чл. 118 от Закона за бюджета, отчетността и предприятията за 1945 бюджетна година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287534&dlgid=11390537; 12; ЦДА; 11390537; Фонд; 159К; 14; 45; 1 - 235; ; ; 1945; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 11.11.2021; 421; 14459786004; 11.11.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на Царство България за 1946 бюджетна година. Бюджет на Главната дирекция на железниците и пристанищата за 1946 бюджетна година. Бюджет на разните фондове на държавата, управлявани от министерствата, съгласно чл. 118 от Закона за бюджета, отчетността и предприятията за 1946 бюджетна година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287536&dlgid=11390539; 12; ЦДА; 11390539; Фонд; 159К; 14; 46; 1 - 223; ; ; 1946; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 17.11.2021; 392; 14852849444; 19.11.2021
 • Бюджет за приходите и разходите на държавата за 1947 бюджетна година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287538&dlgid=11390541; 12; ЦДА; 11390541; Фонд; 159К; 14; 47; 1 - 186; ; ; 1947; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 15.11.2021; 340; 12741666240; 16.11.2021
 • Бюджет на Народната република България за 1948 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287540&dlgid=11390543; 12; ЦДА; 11390543; Фонд; 159К; 14; 48; 1 - 167; ; ; 1948; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 19.11.2021; 334; 8648182208; 19.11.2021
 • Бюджет на Народната република България за 1949 година. С.: Държ. печатница. Печатно.; http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Document&agid=41&flgid=5086541&ilgid=13318000&aelgid=34287542&dlgid=11390545; 12; ЦДА; 11390545; Фонд; 159К; 14; 49; 1 - 145; ; ; 1949; 12 Бюджети на Княжество/Царство/Народна република България за периода 1880–1949 г., ; 12.11.2021; 293; 7790679640; 15.11.2021

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация