Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дейности в областта на финансовата грамотност в България

В България вече има изпълнени множество програми и осъществени редица инициативи, целящи подобряване на финансовата грамотност на населението. Въпреки че до момента тези ресурси и дейности не са били координирани на национално ниво, много от тях са осъществявани в партньорство между различни организации.

Подробно описание (картографиране) на вече осъществените дейности и тяхното групиране по приоритети или вид дейности спомага по-лесно да се направи своеобразна карта на постигнатото до момента, да се идентифицират успешните практики и съществуващите дефицити и на тази база да се очертаят приоритетите за бъдещия период.

При създаването в началото на 2019 г. на Междуведомствена работна група за финансова грамотност към министъра на финансите представените в нея институции и организации предоставиха подробна информация за дейностите, които се извършват от тях, както и за целевите групи, към които те са насочени. Събирането на тази информация и нейното систематизиране подпомогна изготвянето на настоящата Национална стратегия за финансова грамотност, която обединява резултатите от вече съществуващите програми и дейности, като надгражда с определянето на конкретни приоритети, цели и мерки в дългосрочен план. Изготвеният План за действие към Стратегията обхваща основните и най-приоритетни дейности, които ще се осъществяват в периода 2021-2025 г. с цел повишаване на финансовата грамотност в България.

В рамките на 5-годишния съвместен проект (2018-2022 г.) по финансова грамотност с ОИСР и Министерство на финансите на Нидерландия, бе изготвен документ за картографирането на финансовото образование в страната. Препоръките в него също са отчетени при разработването на Стратегията.

За някои от основните достижения на институциите и организациите в България в областта на финансовата грамотност, може да намерите информация в следния документ, изготвен от Междуведомствената работната група по финансова грамотност към Министерство на финансите.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация