Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Календар

 • 2024
 • ЮНИ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Писмен отговор на въпрос от Жельо Бойчев – народен представител от ПГ „БСП за България“, относно броя на лицата, които заплащат данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) и платения данък за 2019 година по групи и категории

30.09.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЙЧЕВ,

ОТНОСНО: Броя на лицата, които заплащат данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) и платения данък за 2019 година по групи и категории, размера на доходите от разпореждане с финансови инструменти, разпределените дивиденти, както и доходите, декларирани по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за 2019 година

В отговор на Ваше запитване с вх. № 054-06-814 от 17.09.2020 г. на НС, Ви предоставям следната информация:

По т. 1 - Брой на лицата, които заплащат данък върху доходите на физическите лица и обща сума на начисления данък за 2019 година, по посочените в запитването подоходни групи на данъкоплатците:

 

Брой лица, които заплащат ДДФЛ

начислен ДДФЛ ( в хил. лв.)

Годишна данъчна основа

2019

2019

<=6720

1 546 897

544 963

>6720 и <=12000

700 497

634 062

>12000 и <=24000

611 394

1 010 671

>24000 и <=36000

136 783

395 243

>36000 и <=72000

90 272

444 466

>72000 и <=108000

19 675

171 571

>108000

20 237

567 271

Общо:

3 125 755

3 768 247

 

Данните са от декларираните суми по Декларация образец №1 и от годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ се подава през календарната година, следваща годината на придобиване на дохода и в този смисъл, данните от подадените през текущата година декларации се отнасят за предходната. В тази връзка и предвид разликата между декларирани и внесени средства, декларираните суми не следва да се сравняват с касовото изпълнение на бюджета в частта на приходите по ЗДДФЛ.

По т. 2 - Брой на лицата и обща сума на декларирания ДДФЛ за доходи от трудови правоотношения за месец юли 2019 г. и за месец юли 2020 г., по посочените в запитването подоходни групи на данъкоплатците:

 

Брой лица, декларирали ДДФЛ

Начислен ДДФЛ

Брой лица, декларирали ДДФЛ

Начислен ДДФЛ

 (в хил. лв.)

 (в хил. лв.)

Месечна данъчна основа

м. юли 2019 г.

м. юли 2019 г.

м. юли 2020 г.

м. юли 2020 г.

<=560

934 601

38 237

691 944

27 668

> 560 и <=1000

690 232

52 098

730 025

53 943

>1000 и <=2000

589 618

80 103

614 304

85 020

>2000 и <=3000

131 145

31 461

151 609

36 360

>3000 и <=6000

81 704

33 340

90 471

36 934

>6000 и <=9000

16 179

11 594

18 707

13 403

>9000

15 300

34 176

15 624

34 652

Общо:

2 458 779

281 009

2 312 684

287 981

 

По т. 3 - Националната агенция за приходите не събира и не разполага с данни за размера на доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗКПО за 2019 година.

По т. 4 - Общият размер на декларираните по чл. 73 от ЗДДФЛ доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на физически лица по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ е 5 994 785 хил. лв. за 2019 година.

По т. 5 - Общият размер на доходите, декларирани по чл. 142, ал. 5 от ДОПК, е 390 623 хил. лв. за 2019 година.

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:

                                                Кирил Ананиев

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация