Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Профил на купувача

0227
Номер в РОП
ЗаглавиеПазарни консултации по реда на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при подготовката на обществена поръчка за сключване на договор с предмет: „Изготвяне на предварителни оценки и инвестиционни стратегии за прилагане на финансови инструменти по националните оперативни програми през програмния период 2021-2027 г.”, разделена на 8 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Изготвяне на предварителна оценка и инвестиционна стратегия за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2021-2027; Обособена позиция № 2: Изготвяне на предварителна оценка и инвестиционна стратегия за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Развитие на регионите” 2021-2027; Обособена позиция № 3: Изготвяне на предварителна оценка и инвестиционна стратегия за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027; Обособена позиция № 4: Изготвяне на предварителна оценка и инвестиционна стратегия за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Околна среда” 2021-2027; Обособена позиция № 5: Изготвяне на предварителна оценка и инвестиционна стратегия за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма за наука и образование” 2021-2027; Обособена позиция № 6: Изготвяне на предварителна оценка и инвестиционна стратегия за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Оперативна програма за транспортна свързаност” 2021-2027; Обособена позиция № 7: Изготвяне на предварителна оценка и инвестиционна стратегия за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ 2021-2027; Обособена позиция № 8: Изготвяне на предварителна оценка и инвестиционна стратегия за прилагане на финансови инструменти по „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ 2021-2027.
Допълнителна информация

До всички заинтересовани лица, във връзка с предстоящо обявяване на поръчка с предмет:„Изготвяне на предварителни оценки и инвестиционни стратегии за прилагане на финансови инструменти по националните оперативни програми през програмния период 2021-2027 г.” и на основание чл. 44 от ЗОП, Министерство на финансите публикува проект на Техническа спецификация и Индикативна ценова оферта за провеждане на пазарни консултации с всички заинтересовани страни. Поръчката включва 8 (осем) обособени позиции. Отправям покана да представите Вашите индикативни ценови оферти, в съответствие със заложените изисквания, подробно описани в Техническата спецификация.

Индикативните оферти могат да бъдат изпращани по имейл със заглавие (subject): Пазарна консултация за поръчка на МФ за „Изготвяне на предварителни оценки за прилагане на финансови инструменти по националните оперативни програми през програмния период 2021-2027 г.“, на електронна поща: [email protected], или с писмено на адрес: Министерство на финансите, дирекция „Национален фонд“, 1040, гр.София, ул.“Г.С.Раковски“, № 102 , за дирекция „Национален фонд“, до 24.09.2019 г.

 

 

СтатусПланирана (информация по чл. 44, ал. 3)
Поръчка / ПрограмаПазарни консултации
Дата на публикуване18.09.2019 г.
Документация

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация