Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

АНА МИХАЙЛОВА: МФ ПОДКРЕПЯ УВЕЛИЧЕНИЕ НА АВАНСОВИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

20.07.2010 г.

Интервю на заместник-финансовия министър за Информационна агенция „Фокус"

Фокус: Какво ще предприеме Министерството на финансите по препоръките на ЕС, свързани с откриването на процедура по свръхдефицит?

Ана Михайлова: Една от препоръките е свързана с нуждата от повишен контрол върху поемането на ангажименти с многогодишен ефект, както и избягване на натрупването на просрочени задължения. В МФ създаваме нова дирекция „Инвестиции", която ще разработи подробна методология за планиране и отчитане на капиталовите разходи.

Планираме да въведем и регистър на капиталовите разходи, така че нито едно министерство да не може да сключва договори или да прави инвестиционни разходи без това да е отразено в регистъра и съответно одобрено от МФ. По този начин ще знаем всеки сключен договор каква сума ангажира от бюджета и как той е разпределен по години. Ще се одобряват само договори, които са финансово осигурени и включени в бюджетната рамка.

Фокус: Какво друго ни препоръчва ЕК, освен дефицит под 3,75% от 2011 г.? Какво ще стане, ако не успеем да свием дефицита до под изискванията на ЕК? Министър Дянков обяви амбициозна граница от 2,7 на сто за 2011 година. Споделяте ли неговия оптимизъм?

Ана Михайлова: ЕК препоръчва ускоряване на структурните реформи, най-вече в сферата на здравеопазването и пенсионната система. Застаряването на населението е проблем за целия Европейски съюз, а почти всички държави-членки имат проблеми с устойчивостта на публичните си финанси. Това обяснява и защо от 27 държави-членки на ЕС 24 са със задействани процедури за свръхдефицит. Всички трябва да си свият дефицитите и затова трябват реформи.

У нас трябва да концентрираме усилията си върху по-доброто усвояване на европейските фондове. Те дават огромни и засега слабо използвани възможности за подобряване на инфраструктурата в страната, подкрепа за малкия и среден бизнес, административната реформа. Много по-лесни са процедурите за получаване на средства от националния бюджет, затова обикновено са предпочитани от министерствата. Защото така е по-лесно. Първо обаче трябва да се види какво може да се финансира с европейски пари и след това да се търси възможност за финансиране от националния бюджет. Просто трябва да си свършим работата.

Готов е вариант на средносрочната фискална рамка, в който залагаме целево ниво на дефицит под 2,7% за 2011 година. Въпрос на политическо решение и подкрепа е по-добрата приоритизация и преструктуриране на разходите, повишаване събираемостта на приходите, така че тази цел да стане реалност.

Фокус: Европейските фондове, добре. А какво прави правителството за облекчаване на процедурите при усвояване на европейските средства?

Ана Михайлова: Всъщност има една огромна промяна, за която вече мога да ви съобщя. Управляващите органи няма да подават вече искания за средства към Министерството на финансите. Няма да има и забавяне на трансфера, за да бъде проверено и одобрено съответното искане. Така разчитаме драстично да намалим сроковете по достигането на парите до бенефициентите, а контролът се измества по веригата.Също така средствата по оперативните програми ще се превеждат по сметки на Управляващите органи веднага след като бъдат получени от ЕК. Често управляващите органи оправдаваха забавените плащания към бенефициентите с липса на трансфер на средства от МФ. Това всъщност ще бъде огромна стъпка по опростяване на процесите, но означава и много по-висока отговорност за Управляващите органи по различните оперативни програми.

Фокус: Ще имаме ли в крайна сметка облекчени процедури по усвояването на еврофондовете и ако да - кога?

Ана Михайлова: Подготвихме промени в указанията, издавани от министъра на финансите в тази посока. Очаквам те да бъдат одобрени до дни. Реално сроковете за получаване на парите могат да се съкратят с до два месеца по предложения начин.
Мога да кажа също, че за Оперативна програма „Административен капацитет" правим промяна в договорите с бенефициентите, така че средствата да им бъдат отпускани след верификация от управляващия орган. Досега трябваше да се чака и сертификация от Национален фонд. Това също много ще съкрати сроковете.

Фокус: В последно време много се говори за увеличаване на авансите по оперативните програми от 20 на 35%. Какво е Вашето мнение?

Ана Михайлова: Министерството на финансите подкрепя частично идеята. Увеличението на авансовите плащания ще подпомогне бенефициентите на първоначалния етап от изпълнението на проектите. Същевременно отчитаме и множеството рискове, с които е съпроводено едно такова решение.

По-големият обем авансови средства ще даде повече оборотни средства на бенефициентите и ще отложи във времето получаването на обратната информация за темповете на реализация на проекта и за качеството на неговото изпълнение. Или ако има нарушения, те ще бъдат открити на по-късен етап, когато повече пари вече са били вложени в проекта. Съответно финансовите корекции, ако се налагат такива, ще са по-сериозни и тежки за бенефициента.

Освен това, при увеличение на авансовите плащания по оперативните програми преведените от ЕК средства през тази година няма да са достатъчни и ще се наложи осигуряване на допълнителен ресурс от държавния бюджет.

Но пак казвам, подкрепяме увеличението на авансите, защото това ще подпомогне много бизнеса, неправителствените организации, общините. Ще им даде глътка въздух и ще спомогне за засилване интереса към програмите.

Фокус: Докъде все пак са стигнали нещата с авансовите плащания? Какво казват от ЕК по въпроса и какви са шансовете да имаме по-големи авансови плащания?

Ана Михайлова: Готвим постановление на МС, с което увеличените аванси ще се регламентират. Това е въпрос на национална политика и решение и Брюксел ще се съобрази с него.

Фокус: Какъв е напредъкът по оперативна програма „Административен капацитет", за която отговаря МФ?

Ана Михайлова: Към 15 юли по ОПАК са подписани 253 договори на стойност 70 млн. евро или почти 38 на сто от програмата. Изплатените средства са 39 милиона евро или 22 на сто от програмата. По приключили процедури, започнали през 2009 г., предстои сключването на още три договора на стойност 14 млн. евро.

От началото на годината сме отворили шест процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По тях са получени общо 80 проектни предложения, които в момента са в процес на оценка. До края на годината планираме да открием още шест процедури по идейни предложения и заявен интерес от страна на бенефициентите.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация