Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Проекти на нормативни и други актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Валутния закон

Проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон, е изготвен във връзка с Регламент (ЕС) № 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005, г. С предложения законопроект се изпълняват и мерки, въвеждащи Препоръките от Доклада за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL/Комитета MONEYVAL). В тази връзка с предложените промени се предлага да бъдат регламентирани нови правила относно контрола на движението на непридружени парични средства (в пощенски пратки, куриерски пратки, като непридружен багаж или товар в контейнери) и изискването за представяне на декларация за оповестяване, както и за допълнение на действащите административнонаказателни разпоредби и въвеждането на санкции за неспазване на задължението за оповестяване на парични средства, които да са ефективни, пропорционални и възпиращи и съотнасяйки се към сега действащите наказания, а именно глоба или имуществена санкция до ¼ от паричните средства.

Отговорна дирекция:“Данъчна политика”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:17.03.2023
Дата на приключване:16.04.2023

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация