Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Проекти на нормативни и други актове

Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Министерството на финансите е ангажирано с провеждането на последователни стъпки за надграждане на бюджетната прозрачност, като осигурява публичност на всички етапи на подготовка на основните бюджетни документи. Министерството публикува и материали, и информация за управлението на публичните финанси и на достъпен език за не-експерти. Съгласно § 1а от Закона за нормативните актове (ЗНА), глави Втора и Трета, с изключение на изискванeто за мотиви по чл. 28, ал. 1, не се прилагат за законопроектите за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и за проекти на подзаконови нормативни актове, свързани с изпълнението на държавния бюджет. Независимо от това и водено от принципите за прозрачност и публичност на управлението на публичните финанси, Министерството на финансите публикува на интернет страницата си, в съответните рубрики за бюджета и за проекти на нормативни и други актове, проектите на актове, които изпраща за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, което не следва да се счита за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица съгласно ЗНА.

Отговорна дирекция:Бюджет
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:21.01.2022
Дата на приключване:24.01.2022

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация