Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Проекти на нормативни и други актове

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица

С § 51 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит е отменен Указ № 1074 от 1974 г. за ограничаване заемането на отчетнически, материално-отговорни и други длъжности от осъдени лица (обн., ДВ, бр. 42 от 1974 г.; изм. и доп., бр. 34 от 1984 г. и бр. 26 от 1988 г., отм., бр. 18 от 2020 г.). Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица, чиято отмяна се предлага с проекта на акт, е издадена на основание чл. 2 от отменения указ.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:20.05.2020
Дата на приключване:19.06.2020

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация