Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

С измененията и допълненията в Закона за пътищата (Обн., ДВ, бр. 60 от 2019г.), е въведено изискване таксуването на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 – тол такса, да се прилага от деня, следващ деня на обнародването в „Държавен вестник“ на решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, но не по-късно от 1 март 2020 г. Към настоящия момент липсват текстове в Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”, с които да бъде определен съответният размер на таксата за изминато разстояние – тол такса, компенсаторната такса, която се дължи, в случаите, в които е установено движение по платената пътна мрежа без заплатена тол такса, както и максимална такса за изминато разстояние. Това създава празнота в подзаконовата нормативната уредба, което налага приемането на проекта на постановление на Министерския съвет. С проекта се запазват размерите на таксите, които се заплащат за ползване на пътната инфраструктура, а именно: винетна такса, такса за ползване на съоръжения и такава за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях, и се определя размера на въведената с чл. 10, ал. 1, т. 2 такса за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3, размерът на компенсаторната такса за съответните категории ППС, както и размерът на максимална такса за изминато разстояние по чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:14.11.2019
Дата на приключване:14.12.2019

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация