Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Календар

 • 2024
 • МАР
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Още по темата

ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ДОКЛАДА НА СБ „СМЕКЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТАРЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО”

20.09.2013 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕПНИК,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДОМЛАНД,

ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Искам да благодаря на Световна банка за разработването на този доклад, който има своето важно значение, тъй като представя дългосрочни предизвикателства пред българската икономика, които произтичат от проблема със застаряване на населението и дава предложения за мерки и политики, с цел смекчаване на отрицателните ефекти от този процес.

Също така искам да благодаря за успешната работа на колегите от Министерството на финансите и  останалите администрации, които работиха съвместно с експертите от Световната банка, в резултат на което днес на Вашето внимание представяме резултатите от доклада.

 Имам честта да приветствам всички участници в този форум и да подчертая, че широката обществена дискусия, спрямо актуалните за България проблеми, е оптималният начин за тяхното разрешаване.

Основно предизвикателство за устойчивия икономически растеж в България е застаряването на населението и свързаните с него социално-икономически последици. Застаряването на населението е ключов момент в политиката на правителствата, включително и на сегашното.

В управленската ни програма е поет ясен ангажимент за разширяване на мерките на пазара на труда, с акцент върху повишаването на уменията на работната сила, с оглед постигането на последваща устойчива заетост. Същевременно се води и усилен дебат за пенсионната реформа, като още веднъж искам да благодаря на всички страни взели участие в проекта, за заключенията и препоръките, които ще бъдат част от дискусията по отношение на  усъвършенстването на пенсионния ни модел.

Демографският проблем има, разбира се, и своя здравен характер. Не трябва да забравяме, че качеството на живота и преживените в добро здраве години увеличават не само индивидуалното благоденствие, но също така имат и положителен фискален ефект.

Поради това от важно значение е подкрепата в тази област и мерките и действията, които правителството ще предприеме. Част от нещата са да обърнем внимание на държавните и общинските лечебни заведения в труднодостъпните и отдалечени райони с цел по-добър достъп и качество на медицинските услуги. Паралелно се полагат усилия и се правят и конкретни промени и ще бъдат направени в политиките за ценообразуване на лекарствата, които да доведат до овладяване на тенденциите за ръст в цените на лекарствените и фармацевтични средства, което също е от изключителна важност за фискалната стабилност на страната.

В унисон с предложенията на Световна банка, основен приоритет представлява и качественото образование, при което основните усилия са съсредоточени в анализирането и въвеждането на допълнителни фактори за развитието на ефективния и оптимален учебен процес. Това не е само заявяване на намерение, но ще намери израз и в Бюджет 2014 най-вече като прилагане на убедителни политики за повишаване на качеството на образованието и по-доброто му обвързване с пазара на труда.

Продължава да се работи и по допълнителното усъвършенстване на процеса по прогнозиране и планиране на бъдещите тенденции в търсенето и предлагането на труд в условията на усилен диалог със социално-икономическите партньори. Както е посочено в доклада, таргетираните политики по пазара на труда могат да имат сериозен принос в насърчаването на заетостта.

В заключение искам да отбележа, че изготвянето, провеждането и прилагането на реформи е динамичен процес, за който се изисква време и за по-голяма част от тях и социално съгласие. Радвам се, че в този процес можем да разчитаме на експертната помощ на Световната банка и вярвам, че нашето партньорство ще продължи да бъде плодотворно и за в бъдеще.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация