ИЗКАЗВАНЕ НА ВИЦЕПРЕМИЕРА И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ СИМЕОН ДЯНКОВ ПРЕД НС ПО ПОВОД НА ЗАПИТВАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА РЕЗЕРВА НА НЗОК И РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВА ПО ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2000 Г. ДО ДНЕС

09.09.2010 г.

Уважаема госпожо председател,

Уважаеми дами и господа народни представители,

Изказването ми е по повод на запитване на народни представители относно състоянието на резерва на Националната здравноосигурителна каса и разходването на средства по преходния остатък от 2000 г. до днес. Миналата седмица, по своя инициатива, поисках извънредно думата, за да изясня този въпрос пред вас. Позволете ми отново да представя данните, които изнесох, като ги допълня с по-детайлна информация за наличностите и движението по сметките на касата през годините.

Бюджетът на НЗОК е част от общия консолидиран държавен бюджет. От своето създаване през 2000 г., до 2002 г., касата е разпределяла по-малко разходи от общия размер на събраните приходи от здравноосигурителни вноски. До края на 2002 г. се натрупват наличности по сметките на касата в размер на 785,1 милиона лв., като това е ставало по следния начин:

Към 31 декември 2000 г. наличността по сметките на НЗОК в БНБ е 530.6 млн. лв, в това число депозит от 280.7 млн. лв. В края на следващата 2001 г. по сметките има 716.6 млн. лв, от които 600 млн. лв. депозит. Към 31 декември 2002 г. наличността е в размер на 785.1 лв., от които 700 млн. лв. депозит.

В края на 2003 г. състоянието е следното: 762.6 млн. лева наличност по сметки, в това число 700 млн. лв. депозит.

През следващата 2004 г. съгласно Закона за държавния бюджет и по точно - на основание параграф 22, ал. 4 от Закона за бюджета за 2003 г. - постъпленията от здравноосигурителни вноски, глоби, санкции и други неданъчни приходи, както и възстановените разходи се централизират в единната сметка. Това се прави във връзка с изпълнението на критерия по споразумението с Международния валутен фонд за включването в СЕБРА на автономните бюджети. Така, поетапно, през 2004 г. сметките и плащанията на здравната каса и на нейните подведомствени разпоредители са включени в СЕБРА и от 2004 г. са централизирани в единната сметка.

През 2005 г. здравната каса е с планиран дефицит от 111 млн. лв. и наличността по сметките намалява от 757.5 млн. лв - числото към 31 декември 2004 г., до 654 млн. лева - наличността в края на 2005 г.

От следващата 2006 г. финансирането на болничната помощ се поема изцяло от здравната каса. Така част от наличностите се използват за покриване на здравноосигурителните плащания и средствата по сметка на преходния остатък в БНБ намаляват от 653.7 млн. лв. до 366.5 млн. лв към 31 декември 2006 г.

През 2007 и 2008 г. касата е с дефицити, които се покриват с пари от републиканския бюджет както следва: субсидия от 339 млн. лв. за 2007 г. и от 206 млн. лв. за 2008 г. По този начин наличността по депозитите в БНБ се запазва. Конкретните числа са следните:

към 31 декември 2007 г.: 375.5 млн. лв. наличност, от които 350 млн. лв. депозит, към 31 декември 2008 г.: 426 млн. лв. наличност при същия депозит от 350 млн. лв. Депозитът от 350 млн. лв. остава непроменен и до днес.

През изминалата 2009 г. и през текущата година, към днешна дата, бюджетът на НЗОК се формира само и единствено от здравноосигурителни вноски и трансфери за здравно осигуряване. Няма планирани дефицити и затова доплащания от републиканския бюджет не са предвидени, не са били необходими и не са правени. Към края на 2009 г. наличността по сметките на касата в БНБ е 860.3 млн. лева, а към 31 юли тази година - 1 милиард 234.7 милиона лв. Както вече отбелязах, депозитът от 3560 млн. лв. остава непроменен.

Надявам се, че с тези данни дадох изчерпателен отговор на въпроса за наличностите и движението по сметките на НЗОК от създаването й до днес. В заключение, отново бих искал да отбележа, че размерът на средствата, които здравната може да разходва, се определят със законите за бюджета на касата, гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник всяка година. Средствата от преходния остатък, който се съхранява по сметки в БНБ могат да се разходват тогава, когато касата е с планиран дефицит. Съгласно действащото законодателство, резерва на здравната каса формира част от фискалния резерв на страната.

Уважаеми народни представители,

Вчера НЗОК изнесе данни, съгласно които средствата за болнична помощ от 2006 г. - откогато касата финансира изцяло хоспитализациите - до днес непрекъснато нарастват. Всяка година заявките и касовите плащания са по-големи, отколкото за предходната година. Всяка година. Тази тенденция е безспорен факт. И този факт показва следното: всяка година системата гълта все повече пари, без самата система да се променя.

И какво излиза? Излиза, че системата, която лекува болните, е болна. Кой е отговорен за това? За това не са отговорни лекарите и медицинските работници. Вината не е тяхна. Няма фронтова линия, от едната страна на която да са лекарите, а от другата - държавата.

Отговорността се носи от изпълнителната и от законодателната власт. Факт е, че реформите в здравеопазването спират през 2001 г. Каквото е правено по същество, е правено до 2001 г. Реформите в здравеопазването спират преди близо десет години и ето, резултатът и последствията днес са налице. Кой трябва да се справя с тези последствия? Ние.

Вчера, в рамките на работната група с лекарските и пациентски организации, отново обсъдихме възможността за допълнително финансиране на касата за 2010 г. Такова допълнително финансиране е необходимо, за да не може нереформираната система да изпадне в колапс. Последствията от такъв колапс ще носим всички. Затова предложихме допълнително финансиране в размер на 65 милиона до края на 2010 г. Тази сума е изчислена на базата на средномесечните разходи за болнична помощ през последните години - по заявки и по касови плащания. Средномесечният разход е около 80 милиона лева. По текущия бюджет на касата до края на годината са предвидени плащания от по 67 милиона лв. на месец - за общо пет оставащи месеца. С допълнителни 13 милиона на месец се достига средномесечната сума от 80 милиона лв., 5 месеца по допълнителни 13 милиона лева - 65 милиона.

Проблемът за тази година ще бъде донякъде решен с това допълнително финансиране. Но то не решава проблема по принцип. Този проблем остава, ще бъде същия и догодина и ние всички знаем защо. Защото една нереформирана система гълта все повече пари без това до води до промяна.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация