Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪР ОРЕШАРСКИ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА 2007-2013 г.

12.12.2006 г.

Позволете ми да открия предварителното заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. и да ви благодаря за участието.

Днешната ни среща се провежда 19 дни преди пълноправното ни членство в Европейския съюз, за което искам да се поздравим всички. Трябва да се отбележи, че работа, която свършихме до момента е само начална стъпка, като истинските трудности тепърва предстоят.

Ще си позволя съвсем накратко да очертая няколко акцента. На първо бих искал да подчертая важната функция, която ще изпълнява Комитета през целия програмен период 2007-2013 г. Той има качество на орган, който да следи и взема решение по отношение на изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка. В същото време всички си даваме сметка, че зад ангажиментите по следенето на Рамката, ние ще имаме за задача да превърнем Комитета в орган, който има по-широки правомощия по отношение на цялостния процес на усвояване на средствата от европейските фондове и в определена степен да гарантираме всички позитивни характеристики, които от днешния ден звучат пожелателно, а именно - висока степен на прозрачност и ефективност при усвояването на тези средства.

Всички вие участвахте в предварителните етапи на подготовката на НСРР. Знаете и трудностите по отношение на съобразяването с европейските политики и тяхното имплантиране в нашата НСРР от една страна и от друга страна опитът ни да подредим тези приоритети по един адекватен на българската социална-икономическа действителност начин. И по този начин да гарантираме, че се движим в „рамката” на европейските политики от една страна и от друга страна - тези политики да бъдат адекватни към предизвикателствата, които стоят за разрешаване пред България в средносрочен и дългосрочен план.

Националната стратегическа референтна рамка, както и Оперативните програми са програмните документи, а извън тях, с още по.голяма актуалност, са задачите за доизграждане и укрепване на институционалния и административния ни капацитет. Трябва да подчертая, че през последните месеци свършихме значително работа по отношение на звената, които пряко се занимават с усвояване на фондовете. Нашите усилия тук трябва да продължат с цел доокомплектоване на тези звена. Също така към настоящия момент отчитаме процент над 95, като много от служителите са сравнително нови и задачата за тяхната подготовка, въпреки курсовете до момента, остава и за следващата година.

Бих искал да отбележа, че ще доразработим и наръчници и указания, информационни бюлетини, за да можем в крайна сметка да достигнем едно приемливо равнище на административен капацитет и широко познание на процеса на усвояване на средствата от фондовете на ЕС от страна на потенциалните бенефициенти, както и публичност на информацията и процедурите. Комитетът трябва да гарантира именно този процес.

Благодаря за вниманието!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация