Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Изказване на министър Орешарски при откриване на международен семинар на тема «Прозрачността и отношенията с медиите като средство за борба с измамите и корупцията, засягащи финансовите интереси на ЕС»

09.10.2006 г.

Уважаеми господин министър-председател,

Уважаеми господин министър,

Уважаеми дами и господа,

Изключително ми е приятно, че имам възможността да участвам в откриването на настоящия международния семинар на тема „Прозрачността и отношенията с медиите като средство за борба с корупцията и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС”. Позволете ми най-напред да поздравя организаторите на това събитие – Комуникационната мрежа на ОЛАФ, Министерство на вътрешните работи и Международната федерация на журналистите.

Медиите винаги са заемали важно място в нашите усилия за повече прозрачност при управлението на публичните финанси. Затова и сътрудничеството с журналисти от българските и чуждестранните медии, както и с представителите на неправителствения сектор, винаги е било неизменна част от политиката на Министерство на финансите.

Трудно може да си представим, че негативните явления, породени от корупцията и измамите, могат да бъдат преодолени само и единствено с усилията на държавата и нейните органи. Специално бих подчертал ролята на журналистите, които чрез своите разследвания и активна гражданска позиция допринасят изключително много за разкриване на подобни негативни явления. Често информацията, до която достигат медиите е важен и полезен сигнал за стартиране на проверките на институциите, които са отговорни за прилагането на съответни програми и стандарти.

Министерство на финансите е партньор на ОЛАФ и в тази връзка искам да ви уверя, че и занапред може да разчитате на близко сътрудничество със своите оперативни партньори, каквито са специализираните структури на Министерството - Агенцията за финансово разузнаване, Агенцията за държавна финансова инспекция, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници”. Подобрената координация между и тях, като и взаимодействието със специализираните органи, като МВР Прокуратурата, е все по-ефективно и дава по-добри резултати в последните няколко години.

До този момент, като бъдеща страна-членка на ЕС, България натрупа значителен практически опит в изпълнението на предприсъединителните програми на Европейския съюз. В процеса на прилагането им бяха изградени задължителната нормативна база, писмени процедури и институционален капацитет, които да гарантират ефективна борба с нередностите и наличие на механизъм за координация между всички отговорни институции на национално ниво. Днес, с известна доза удовлетворение, можем да отчетем, че през годините не допуснахме сериозни нарушения при усвояване на европейските грантове. Актуалната ни задача на настоящия етап е затвърждаване и развитие на този опит, в контекста на нарастващите от следващата година парични потоци по линия на Структурните и Агро-фондовете от ЕС.

Борбата с измамите и корупцията обаче, не се свежда само до осъществяването на законодателни промени и изграждането на механизми за докладване и подобряване на административния капацитет на държавните органи. Основна част от тази борба е свързана с една по-мащабна промяна – промяна на отношението на обществото и мисленето на всеки един гражданин в посока категорична непримиримост към всеки акт на корупция и нарушение. Тази промяна може да бъде осъществена само след последователно и ефективно информиране на обществото за съществото на корупционните проявления и санкциите в националното законодателство. Това, заедно с популяризиране на разбирането, че всеки акт на корупция и измама е директна кражба от данъкоплатеца, може да гарантира ефективно изпълнение на предвидените нормативни разпоредби и създадените процедури за борба с корупцията и измамите. За успешното реализиране на тази задача разчитаме изключително много и на медиите.

Накрая бих искал да пожелая ползотворен семинар на всички.

Благодаря за вниманието!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация