Сертифициращ орган

В рубриката ще откриете кратко описание на бюджетните линии, по които дирекция „Национален фонд" към МФ е бенефициент в качеството си на Сертифициращ орган на оперативните програми, съфинансирани от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.