Главен секретар

Таня Георгиева - Главен секретарТаня Георгиева           

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859-2012

e-mail: Embedded Image

Дата на раждане - 27 април 1972 г.  

Завършва средното си образование в 119 гимназия, гр. София, след което продължава образованието си в УНСС. Магистър е по Икономика и организация на труда и Магистър по Икономика на транспорта. През 1995 година започва работа в Министерството на финансите на длъжност „специалист". Преминава последователно през голяма част от йерархията на длъжностите в министерството, като от 2003 до юли 2009 година заема длъжността директор на дирекция „Човешки ресурси". От 2009 до декември 2013 г. заема длъжността главен секретар в МФ. След кратко отсъствие от септември 2014 отново заема същата длъжност в МФ.

През 2013 г. придобива научна степен „доктор" в УНСС, гр. София.

Автор на публикации в списание „Човешки ресурси", бюлетин „Публична администрация" в областта на управлението на човешките ресурси в държавната администрация, сп. „Бюджетът" (Министерство на финансите), сп. „Икономически алтернативи" (УНСС).