Министерство на финансите

на Република България

Търсене

Профил на купувача

0106
Номер в РОПID 9060349
ЗаглавиеДоставка на 61 броя мобилни устройства за обезпечаване на дейността на сертифициращия орган
СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаСъбиране на оферти с обява /покана до определени лица, финансирани по оперативна програма „Добро управление“
Дата на стартиране на поръчката29.12.2016 г.
Документация
 • Обява 93-17-100 от 29.12.2016 г. [pdf] 29.12.2016
 • Приложения [zip] 29.12.2016 Виж съдържанието

  Приложение 1 - Техническо задание.doc
  Приложение 10 - Проект на договор.doc
  Приложение 2 - Техническо предложение.docx
  Приложение 2.1 - Техническa спецификация.doc
  Приложение 3 - Ценово предложение.doc
  Приложение 4 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП.docx
  Приложение 5 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП.docx
  Приложение 6 - Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП.doc
  Приложение 7 - Декларация подизпълнител.doc
  Приложение 8 - Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.doc
  Приложение 9 - Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.docx
  Приложение_11 - Декларация за наличие на специализирана техника.docx

 • Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти [pdf] 13.01.2017