Профил на купувача

0191
Номер в РОП00210-2019-0004
Заглавие„Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърни конфигурации“, Обособена позиция № 2 „Доставка на преносими компютри“, Обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери“, Обособена позиция № 4 „Доставка на мултимедийни проектори“, Обособена позиция № 5 „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства“, Обособена позиция № 6 „Доставка на таблети“
Допълнителна информация

Във връзка със съобщение на Европейската комисия за предстоящо преустановяване през месец април 2019 г. на онлайн услугата „Единeн електронен документ за обществени поръчки“ (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg), Агенцията по обществени поръчки (АОП) предоставя български вариант на услугата за попълване на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки. Услугата е достъпна на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, без необходимост от предварителна регистрация. Задължението за използването на ЕЕДОП остава в сила и може да бъде изпълнявано по един от трите начина, посочени в Указанията на стр. 10-11, като се има предвид горната информация. За определен период от време ще бъдат активни паралелно и двата горепосочени интерент адреса, на които ще бъде достъпна онлайн услугата.

СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаПроцедури на Централния орган за покупки
Дата на стартиране на поръчката05.03.2019 г.
Документация
 • Решение № РМФ-14 от 28.02.2019 г. [pdf] 05.03.2019
 • Обявление от 28.02.2019 г. [pdf] 05.03.2019
 • Обявление в TED 2019S 045-102446.pdf [pdf] 05.03.2019
 • Документация [zip] 05.03.2019 Виж съдържанието

  001_Заглавна страница.pdf
  002_Съдържание на документацията.pdf
  003_Указания към участниците.pdf
  004_Технически спецификации ОП 1.docx
  005_Технически спецификации ОП 2.docx
  006_Технически спецификации ОП 3.docx
  007_Технически спецификации ОП 4.docx
  008_Технически спецификации ОП 5.docx
  009_Технически спецификации ОП 6.docx
  010_Образец 1.1 за об.п. 1 - ЕЕДОП.docx
  010_Образец 1.1 за об.п. 1 - ЕЕДОП.xml
  011_Образец 1.2 за об.п. 2 - ЕЕДОП.docx
  011_Образец 1.2 за об.п. 2 - ЕЕДОП.xml
  012_Образец 1.3 за об.п. 3 - ЕЕДОП.docx
  012_Образец 1.3 за об.п. 3 - ЕЕДОП.xml
  013_Образец 1.4 за об.п. 4 - ЕЕДОП.docx
  013_Образец 1.4 за об.п. 4 - ЕЕДОП.xml
  014_Образец 1.5 за об.п. 5 - ЕЕДОП.docx
  014_Образец 1.5 за об.п. 5 - ЕЕДОП.xml
  015_Образец 1.6 за об.п. 6 - ЕЕДОП.docx
  015_Образец 1.6 за об.п. 6 - ЕЕДОП.xml
  016_Образец 1.7 декларация ЗМИП.docx
  017_Образец 2.1 - Техн. предложение в СЕВОП ОП1.pdf
  018_Образец 2.2 - Техн. предложение в СЕВОП ОП2.pdf
  019_Образец 2.3 - Техн. предложение в СЕВОП ОП3.pdf
  020_Образец 2.4 - Техн. предложение в СЕВОП ОП4.pdf
  021_Образец 2.5 - Техн. предложение в СЕВОП ОП5.pdf
  022_Образец 2.6 - Техн. предложение в СЕВОП ОП6.pdf
  023_Образец 3.1 - Ценово предложение в СЕВОП ОП1.pdf
  024_Образец 3.2 - Ценово предложение в СЕВОП ОП2.pdf
  025_Образец 3.3 - Ценово предложение в СЕВОП ОП3.pdf
  026_Образец 3.4 - Ценово предложение в СЕВОП ОП4.pdf
  027_Образец 3.5 - Ценово предложение в СЕВОП ОП5.pdf
  028_Образец 3.6 - Ценово предложение в СЕВОП ОП6.pdf
  029_Образец 4 - Проект на рс.pdf
  030_Образец 5 - Покана.docx
  031_Образец 5.1 - Образец на ТП в мини-процедура по РС за об.п.1.docx
  032_Образец 5.2 - Образец на ТП в мини-процедура по РС за об.п.2.docx
  033_Образец 5.3 - Образец на ТП в мини-процедура по РС за об.п.3.docx
  034_Образец 5.4 - Образец на ТП в мини-процедура по РС за об.п.4.docx
  035_Образец 5.5 - Образец на ТП в мини-процедура по РС за об.п.5.docx
  036_Образец 5.6 - Образец на ТП в мини-процедура по РС за об.п.6.docx
  037_Образец 6 - Проект на договор.docx
  Общи условия за работа със СЕВОП.pdf

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация