Профил на купувача

0141
Номер в РОП00210-2017-0011
Заглавие „Осигуряване на охрана в сградите на Министерство на финансите“
СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаПроцедури по ЗОП, финансирани от републиканския бюджет
Дата на стартиране на поръчката28.08.2017 г.
Документация