Профил на купувача

0141
Номер в РОП00210-2017-0011
Заглавие „Осигуряване на охрана в сградите на Министерство на финансите“
СтатусЧастично възложена
Поръчка / ПрограмаПроцедури по ЗОП, финансирани от републиканския бюджет
Дата на стартиране на поръчката28.08.2017 г.
Документация
Договор
ДОГ-133/08.12.2017 г.
Договор
Дог-134/08.12.2017 г.