Национална програма за реформи

Национална програма за реформи 2007-2009 г. 

Национална програма за реформи 2008-2010 г. 

Национална програма за реформи 2008-2010 г. - Актуализация 2009 г.

Национална програма за реформи 2011-2015 г. в изпълнение на Стратегия Европа 2020

Актуализация за 2012 г. на Националната програма за реформи в изпълнение на Стратегия Европа 2020

Национална програма за реформи за 2013 г. в изпълнение на Стратегия Европа 2020

Национална програма за реформи за 2014 г. в изпълнение на Стратегия Европа 2020

?>