Събития

СЪБИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 г.

Дата

Събитие

02 февруари 2018 г.

Тематична среща на РГ „Модернизация режима на държавните помощи“

09 март 2018 г.

Конференция по въпросите на следващата МФР след 2020 г.

24-25 април 2018 г.

Неформална среща на финансовите аташета

25-26 април 2018 г.

13-та Среща на министрите на финансите от Азиатско-европейския форум (АСЕМ)  

25-27 април 2018 г.

Eurofi Financial Forum - Форум на лидерите в областта на финансовия сектор от ЕС и международни организации

27-28 април 2018 г.

Неформален съвет по икономическите и финансови въпроси

07-09 май 2018 г.

Неформално заседание на Бюджетен комитет

30 май 2018 г.

Неформална среща на работна група на високо ниво „Данъчно облагане“ и работна група „Данъчни въпроси“ (аташета)