Профил на купувача

0134
Номер в РОП00210-2017-0012
Заглавие Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаПроцедури на Централния орган за покупки
Дата на стартиране на поръчката25.09.2017 г.
Документация