Профил на купувача

0128
Номер в РОП00210-2017-0009
Заглавие Услуги по почистване, щадящи околната среда
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаПроцедури на Централния орган за покупки
Дата на стартиране на поръчката17.08.2017 г.
Документация