Профил на купувача

0106
Номер в РОПID 9060349
ЗаглавиеДоставка на 61 броя мобилни устройства за обезпечаване на дейността на сертифициращия орган
СтатусПрекратена
Поръчка / ПрограмаСъбиране на оферти с обява /покана до определени лица, финансирани по оперативна програма „Добро управление“
Дата на стартиране на поръчката29.12.2016 г.
Документация