ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ЯВОР ХАЙТОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА БДЦ

15.07.2016 г.

 

Относно: Събиране на налози от интернет компаниите в България

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАЙТОВ,

                                                         

         Информация по посочения от вас случай за извършваното разследване от френските данъчни власти официално не е постъпвала в Министерството на финансите и НАП. Въз основа събрани публикации в български и чуждестранни издания, френските данъчни власти разследват дейността на Google, тъй като подозират, че компанията не декларира коректно приходите от дейността си на територията на Франция. Според информацията в медиите, приходите се пренасочват към регистрираното в Ирландия дружество Google Ireland Ltd., като целта е печалбата да се облага с по-нисък корпоративен данък. В Ирландия ставката на корпоративен данък е 12,5%, а във Франция - 34,4%. Това всъщност е и причината компанията да бъде разследвана и в други европейски държави - Великобритания, Италия и др.

         По отношение на дейността на Google в България ви информирам, че през март 2015 г. е регистрирано дружеството „Гугъл България" ЕООД,  което е 100% собственост на Гугъл Интернешънъл ЛЛС - САЩ. Дружеството е регистрирано по ЗДДС на 8 май 2015 година и от този момент са извършени две проверки по прихващане и възстановяване на данък за периодите септември-ноември 2015 г. и декември 2015 г.-февруари 2016 г. В резултат от проверките са издадени актове за прихващане и възстановяване и е възстановен ДДС. Към настоящия момент се извършва проверка на дружеството, която е възложена във връзка с установено несъответствие на данните в система VIES (система за обмен на информация по ДДС в рамките на ЕС) за периода от месец юли 2015 г. до месец декември 2015 г.  Проверката приключи в края на месец юни без констатации за установени нарушения. Уточнени са несъответствията в данните, подадени от дружествата на Гугъл в Ирландия и Великобритания относно тристранни операции с участието на Гугъл България.

         По отношение облагането на услугите, предоставяни от Гугъл, Фейсбук, Амазон, Яху и др., следва да се отбележи, че съгласно българското законодателство облагането с ДДС на услугите, предоставяни от тези компании, е в зависимост от това дали услугите са предоставят на регистрирани по ЗДДС лица или не.

         Когато услугите се оказват на регистрирани по ЗДДС лица, те са с място на изпълнение на територията на България и българските задължени лица трябва да начислят дължимия ДДС с протокол, който се включва в дневниците за покупки и продажби за съответния период. Информация за доставените към български данъчно задължени лица услуги от европейските филиали на цитираните компании се обменя чрез системата VIES и НАП разполага с необходимата информация за осъществяване на контрол в случай на необходимост.

         В случаите, когато услугите се оказват на нерегистрирани по ЗДДС лица, става въпрос за предоставяне на услуги по електронен път на данъчно незадължени лица и се прилага специалната схема за облагане с ДДС в рамките на ЕС, известна като MOSS или обслужване на едно гише. Схемата влезе в сила от 2015 г. и предполага компанията, която оказва такива услуги, да се регистрира в държавата членка, където е установена. Когато дружеството предоставя услуги по електронен път на нерегистрирани по ЗДДС лица, установени в други държави членки, същото начислява данъка по ставката на съответната държава членка, събира го от купувача на услугата и го превежда на държавата членка по своята регистрация. Тази държава от своя страна го превежда на държавата, където е установено лицето, което не е регистрирано по ЗДДС.

         От началото на 2015 г. до настоящия момент по тази схема дъщерните компании на Гугъл, Фейсбук, Амазон, Яху, И-бей и др., регистрирани в други държави членки, които са декларирали оказани услуги на български данъчно незадължени лица, са:

-         Facebook Payments International Limited - IE/IE9832042K

-         Amazon Media EU Sàrl - LU/LU20944528

-         Amazon Services Europe, Sàrl - LU/LU19647148

-         Amazon Instant Video Germany GmbH - DE/DE250923069

-         YAHOO EMEA LIMITED - IE/IE9574245O

-         eBay GmbH - DE/DE200081785

-         eBay Sweden AB - SE/SE556569464201

-         eBay Europe S.à r.l. - LU/LU21416127

 

         Общата сума на получения от България ДДС по схемата MOSS от изброените дружества е в размер на 1 712 613,28 евро.

 

          БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация